SEB Rahatarkuse kursus

Viimase paarikümne aasta jooksul oleme olnud tunnistajateks suurtele muutustele. Enamik peresid puutusid kokku töötuse, majanduskriisi mõju või finantsilise ebakindlusega. Samal ajal suutsid teised vaatamata ebakindlale ajale kindlustada tänu ettevõtlikkusele ja investeeringutele oma pere heaolu. Vastus küsimusele, mis on tänapäeva tingimustes peamine edutegur, on lihtne. See on rahatarkus.

See kursus, mida pakume Eesti koolilastele, hõlmab endas rohkem kui puhtalt eraisiku finantskäitumise reegleid. Meie eesmärk on anda noorele inimesele juhtnööre rahaliste otsuste tegemiseks, planeerimiseks, investeerimiseks ja oma karjääri või ettevõtluse planeerimiseks. Meie mõistame rahatarkust kui kaasaegset edukaks saamise kunsti ja jagame selle alustalasid teiega.

Õpetajad, kes soovivad ülesannete ja testide vastuseid, palun võtke ühendust kelli.hanschmidt@ut.ee.

Kuidas olla tark rahaasjades?

Sissejuhatust rahatarkuse e-kursusesse teeb Diana Zintšenko, SEB müügijuht, kes juba mitu aastat hoiab käigus rahatarkuse tundide initsiatiivi. Diana on üks parimaid rahatarkuse eksperte, aga ka väärtustatud kõneisik meedias, ja edukas Zumba treener.

Rahatark inimene ei pruugi olla see, kellel on palju raha, kuid ta on kindlasti see, kes saab hakkama oma igapäevastes rahaasjades, oskab seada eesmärke ja saavutada neid ja mis kõige tähtsam, ta saab hakkama ootamatutes olukordades, kus peab silmitsi seisma mõne planeerimata väljaminekuga. On üldteada, et kui teie ei kontrolli oma raha, siis kontrollib raha teid! Ehk, teisisõnu, kui te ei oska oma raha targalt kasutada, võib see kujuneda tõsiseks murekohaks. Seega vaatame koos üle, mida tähendab olla rahatark ja kuidas seda oskust omandada.

Millest koosneb palk ja kuidas planeerida kulutusi?

Palgast ja eelarvest räägib meie kursuse raames Merit Kalm, kes on ühtlasi SEB panga noorte klientide segmendijuht. Meriti ülesanne SEB-s on kujundada panganduse teenuseid nii, et igal noorel inimesel oleks oma igapäeva rahaasjade ajamine meeldiv, mugav ja kiire.

Oma loengus jagab Merit teadmisi selle kohta, millest koosneb meie põhiline sissetulek ehk palk. Milliseid makse arvutatakse meie töötasust maha ja mis loogika järgi lisatakse sellele lisa. Tunni videost saate samuti teada, millele pöörata põhilist tähelepanu oma eelarve koostamisel ja millised kulud peavad olema erilise kontrolli all.

Meriti  lisamaterjalide soovitus teema kohta:

 • minuraha.ee – eelarve vorm
 • goodbudget.com
 • wally.me
 • Finantsaabits: rahaasjade korraldamise käsiraamat, saadaval ka e-raamatuna
 • Teet Parring, „Kuidas kodustada raha”

Kõik, mida teada laenudest enne, kui laenamiseks läheb

Laenamisest räägib meie kursuse raames Evelin Tammearu, kes on ühtlasi üks parimaid spetsialiste laenamise vallas. SEB-s töötab Evelin eraklientide segmendi müügijuhina ning tema tähelepanu all on eelkõige eluasemelaenud, mis kujunevad paljude inimeste jaoks elu tähtsaimaks finantsotsusteks.

Oma loengus jagab Evelin teadmisi sellest, kuidas õigesti laenu võtta ja millele pöörata erilist tähelepanu. Samuti räägib Evelin erinevatest laenutüüpidest ja, mis on kõige tähtsaim – ka sellest, mis moodustab kõige suurema kulu iga laenamise juures.

 

Kogu vajalik info noorte kaugemast tulevikust (pension)

Pensionile pühendatud tunni eestvedajaks on SEB elu- ja pensionikindlustuse kommunikatsioonijuht Jaanika Reinmann, kes on samuti Balti riikide ühe põhjalikuma pensioniteemalise uuringu eestvedaja.

Pension ei ole kooliõpilaste jaoks kindlasti kõige huvitavam teema. Kuid siiski, kui me soovime tulevikus mõnusat elu nautida, siis tuleks korraks ka selle teema peale mõelda. Pensionile pühendatud rahatarkuse tund räägib Eesti praegusest pensionisüsteemist ning tutvustab olemasolevaid võimalusi endale piisava pensionisissetuleku tagamiseks:

 

Jaanika lisamaterjalide soovitus teema kohta:

 

 

Kas ja kuidas planeerida oma karjääri?

Karjääriplaneerimisest ja erinevatest karjäärivõimalustest räägib meie e-kursuse raames Diana Zintšenko. Diana oskab ise väga hästi kombineerida nii edukat karjääri pangas kui ka eratreeneri tööd ning jõuab saavutada igas vallas püstitatud eesmärke.

Meie kursuse 5. loengus arutame teemal „Mis on karjäär“ ja seda, kas kõigile inimestele sobib vertikaalse karjääri tegemine. Puudutame tuleviku erialade teemat ja mõtleme selle peale, millised erialad (ja samuti karjäärivõimalused) on juba praegu hääbuvas trendis. Millised erialad suurema tõenäosusega kaovad juba lähima 10 aasta jooksul? Millised tööd aga tekivad? Vaatame koos üle, millega tasub arvestada oma karjääri planeerimisel, ja teeme loovtesti väljamõeldud ja reaalselt eksisteerivate erialade tuvastamiseks.

Diana lisamaterjalide soovitus teema kohta:

Ettevõtlus: kellele ja milleks?

Ettevõtlusest räägib meie kursuse raames SEB Balti digitaalse müügi juht Edward Rebane. Edward ise tegeleb ettevõtlusega, tal on magistrikraad Birminghami ülikoolist ning hetkel on ta tegemas doktorikraadi juhtimises.

Kui küsida, millest sõltub Eesti tulevik, siis kõige õigem vastus selleks on: ettevõtjatest! Pikas perspektiivis aga ka sellest, kui paljud teist noortest siin Eestis soovivad hakata ettevõtjateks ja kui paljud siis lõpuks selle tee ka valivad. Ettevõtjad on majanduse vereringe: nende roll ühiskonnas on tekitada uusi töökohti, maksta inimestele palka ning sellega veavad nad terve riigi majandusliku kasvu vankrit. Lisaks tahavad ettevõtjad tooteid ja teenuseid muudkui paremaks muuta ning arendada, tagades sellega ühiskonna progressiivse arengu. Aga mida ühe ettevõtja elu endast kujutab ning kuidas teha omi esimesi samme selles suunas?

Edwardi lisamaterjalide soovitus teema kohta:

 • eAkadeemia – Eesti esimene e-õppe keskkond ettevõtlusest ja kõigest, mis sellega seondub
 • Ashlee Vance, „Elon Musk – Tesla, SpaceX ja rännak ulmelisse tulevikku“
 • Patrick van der Pijl, „Design a better Business“ (inglise keeles)

Innovatsioon ja start-upilik ettevõtluskultuur

Jätkates ettevõtluse teemat, puudutame viimasel ajal ilmselt kõige rohkem kasutatud mõistet „innovatsioon“ ning sellest räägib meie kursuse raames SEB innovatsioonijuht Siim Lepisk. Siim on üks vaieldamatuid spetsialiste innovatsiooni vallas. Ta on samuti huvitav lektor, kes lisaks rahatarkuse kursusele on käsitlenud mitut teemat eAkadeemias, aga samuti esinenud teema eestkõnelejana meedias.

Mis on innovatsioon? Mille poolest erineb see eksperimenteerimisest, uuendamisest, parendamisest? Miks on innovatsioonist kujunenud meie ajal üks populaarseim aruteluteema ja kuidas seda vajalikku innovatsiooni teha? Oma loengus räägib Siim mudelist, mis lubas tänapäeva maailma kõige mõjukamatel ettevõtetel luua toimivat ja väga tulusat ärimudelit. Ta tutvustab erinevaid tehnikaid, mis lubavad saada edu ärimaailmas, aga samuti selgitab, millega alustada oma isikliku start-up’i loomisel.

Siimu lisamaterjalide soovitus teema kohta:

Raha väärtuse kasvatamine – kuidas alustada ja millest juhinduda investeerimisel?

Investeerimisest räägib meie kursuse raames Kristofer Vähi, investeerimise ekspert ja meedias tuntud kõneisik. Kristofer omandas majanduse kõrghariduse Tartu Ülikoolis, investeerimise valdkonnaga aga on seotud alates 2013. aastast, suurema osa oma senisest karjäärist on Kristofer töötanud SEBs.

Inimesed on juba tuhandeid aastaid oma vaba raha investeerinud mitmesugustesse projektidesse eesmärgiga saada osa nendest projektidest tekkivatest tuludest. Kuid millest tekib investeerimistulu ja millist strateegiat valida parima tulemuse saavutamiseks? Milles seisnevad põhilised riskid ja millest alustada, mõeldes investeerimise peale? Investeerimisele on meie kursuse raames pühendatud lausa 2 loengut. Esimene neist annab sissejuhatavat infot investeerimisest ja teises jagame soovitusi edaspidiseks arendamiseks.

Kristoferi lisamaterjalide soovitus teema kohta:

 • Jaak Roosaare, „Rikkaks saamise õpik“
 • Benjamin Graham, „Intelligentne investor“
 • investopedia.com – investeerimisalane veebientsüklopeedia
 • etfdb.com – ETF-ide andmebaas

Isiklik investeerimisportfell – väärtpaberid ja fonditurgude peamised mängureeglid

SEB fondijuht Endriko Võrklaev töötab investeerimise vallas juba üle 15 aasta. Investeerimine on nii tema töö kui ka hobi ning oma loengus tutvustab ta fonditurgude põhilisi mängureegleid ning annab alustavatele investoritele soovitusi

Väärtpaberid on justkui virtuaalne vara, kuid tegelikult on see vara vägagi reaalne. Väärtpaber võib sind teha firmaomanikuks, anda õiguse saada dividende või intresse, hääletada firma tulevikku puudutavates küsimustes või osaleda vara jagamises. Investor paigutab väärtpaberitesse raha eesmärgiga teenida regulaarset tulu ja sooviga müüa väärtpaber hiljem kallimalt maha. Kaks tuntumat väärtpaberite liiki on aktsiad ja võlakirjad.

Endriko lisamaterjalide soovitus teema kohta:

Millised majanduslikud otsused ootavad lähima 10 aasta jooksul?

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor on Eesti panganduse enim tsiteeritud kõneisik, kelle eesmärgiks on antud kahe loengu raames näidata inimeste rolli majanduses ning selgitada täna globaalses majanduses valitsevaid trende (loeng nr. 1), samuti aga seda, kuidas saate oma majanduslikke teadmisi pöörata enda kasuks oma igapäevaelus (video nr. 2).

Esialgu võib tunduda, et Mihkli võetud teema on reaalsusest väga kaugel, kuid selles annab ta oma vaatajaskonnale selgeid näiteid selle kohta, kuidas võivad mõjutada meie elu nii poliitilised väljaütlemised kui ka inimeste tujud ja kollektiivsed otsused. Samuti annab ta oma hinnangu sellele, millele võiksid mõelda tänased gümnasistid, planeerides oma finantsilist tulevikku, ning millistest asjaoludest võiksid saada arvestatavad proovikivid.

Mihkli lisamaterjalide soovitus:

 • George A. Akerlof, Robert J. Shiller, „Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism“
 • Alan Greenspan, „The Age of Turbulence“

Boonus: Peeter Koppeli loeng teemal "Miks me peame läbi kukkuma?"

Peeter Koppel, SEB Privaatpanganduse strateeg ja üks juhtivamaid kõneisikuid SEB panganduses arutab noorte „Ebaõnnestumiste päeval“ sellest miks on oluline mitte karta negatiivset kogemust ja miks just negatiivne kogemus viib meid elus edasi.