e-kursus Moodle e-õppe keskkonnas

See kursus on Sulle, kui …
* Tunned huvi looduse ja keskkonna vastu
* Tahad teada, kuidas toimib Maa kui süsteem
* Soovid saada teadmisi ja oskusi keskkonnaalaste mõõtmiste tegemiseks
* Soovid saada teadmisi ja oskusi uurimistöö koostamiseks
* Soovid teha uurimistöö mõnes loodusaines, kuid pole päris kindel, mida ja kuidas uurida
* Tunned huvi GLOBE mõõtmiste vastu
* Õpid GLOBE koolis või soovid programmi kohta rohkem teada
NB! Ootame osalema kõikide koolide õpilasi (GLOBE programmi varasem kogemus ei ole kohustuslik)Õpiväljundid
Kursuse läbinud õpilane oskab seostada Maa erinevaid sfääre omavahel, teab, mis on GLOBE ning oskab teostada GLOBE mõõtmisi, teab, miks on kasulik teha järjepidevaid keskkonnamõõtmisi ning mida on vaja uurimistöö koostamiseks
On koostanud uurimisplaani kooliümbruse/kodukoha kaardistamiseks

  • Loodusteadused
  • 15 september, 2023
  • 7.-12 klass
  • 3 EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks Interdistsiplinaarne Kooliprogrammi süvendav Silmaringi laiendav
  • 30 €