Kursuse eesmärgiks on loogilise mõtlemise arendamine läbi erinevate tegevuste. Kursusel tutvume erinevate tõestusmeetoditega, õpime ise lauseid sõnastama ja neid seejärel tõestama. Samuti õpime arutlema ning nägema loogilisi seoseid nii valemites kui ka igapäevaelu probleemides mõistes, et valemite pähe õppimise asemel on võimalik neid loogiliselt tuletada. Süstematiseerime omandatud matemaatilisi teadmisi ja arusaamu.

See kursus on Sulle, kui:

  • õpid 10. klassis (või üldse gümnaasiumis)
  • oled huvitatud matemaatiliste tõestuse olemusest ja soovid nende sisust rohkem teada.

Kursuse läbinud õpilane oskab iseseisvalt sõnastada ja tõestada matemaatilise sisuga väiteid ning mõistab tõestamise vajalikkust. Kursuse lõpetaja on suuteline nägema seoseid erinevate matemaatiliste lausete või valemite vahel ning oskab iseseisvalt tuletada erinevaid koolis vajaminevaid valemeid, ilma et peaks neid pähe õppima. Kui oled kursusel osalenud, mõistad matemaatika vajalikkust igapäevaelu probleemide lahendamisel ja oskad rakendada matemaatilisi teadmisi igapäevaelu probleemide lahendamisel .

  • Matemaatika
  • 2 oktoober, 2023
  • 10. klass (11.-12. klass)
  • 2 EAP
  • Kooliprogrammi süvendav
  • 25 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
  • Kursus andis mulle arusaamiseks, miks tõestamine on oluline ja sellekohast teooriat, mõisteid ja tõestusviise. Tunnen end nüüd mugavamalt tõestamisülesannetes.

  • Kursusel sain teada, kuidas kasutada matemaatilist keelt ja kuidas erinevad aktsioomid ning valemid suhestuvad üksteisega.