Kursuse piirarv on täis!

Kursuse eesmärgiks on arendada õpilaste oskusi loodusteaduslike ülesannete lahendamiseks. Kursus põhineb 7.-8. klassi loodusainete riiklikus õppekavas kirjeldatud kontseptsioonidel ja teadmistel.

NB! Kursus toimub e-õppe (Moodle) ja kontaktõppe kombinatsioonina (3x TÜ Chemicumi laboris).

See kursus on sulle, kui

  • Sa õpid 7. – 8. klassis,
  • tahad harjutada tekstülesannete mõistmist ja vormistamist ning teadusliku meetodi rakendamist uurimuslikes ülesannetes
  • soovid lahendada eksperimente TÜ Chemicumi laboris.

Kursuse tulemusena paranevad ülesannete lahendamise oskused ning kasvab valmisolek osalemiseks olümpiaadidel ja konkurssidel

  • Loodusteadused
  • 15 september, 2023
  • 7.-8. klasside õpilased
  • 2 EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
  • 40 €
Loe lisaks (PDF)