Kursuse eesmärgiks on tutvustada gümnaasiumiõpilastele sissejuhataval tasemel üldisi laborimeditsiini põhimõtteid ning sagedamini haiguste diagnostikas kasutatavaid laboratoorseid uuringuid.

See kursus on Sulle, kui

  • õpid gümnaasiumiastmes,
  • tunned huvi arstiteaduse vastu,
  • soovid saada huvitavaid lisateadmisi koolis õpitule,
  • Sinu tulevikuplaanid on seotud (bio)meditsiini ja teiste eluteadustega.

Kursuse läbinud õpilane tunneb sissejuhataval tasemel üldisi laboritöö põhimõtteid meditsiinilisi uuringuid teostavates laborites ja on kursis haiguste diagnostikas sagedamini kasutatavate laboratoorsete uuringute meetoditega. Kursuse lõpetaja näeb, mil viisil loodusteaduslikud teadmised (eelkõige bioloogiast, keemiast ja füüsikast) leiavad praktilist rakendust haiguste laboratoorses diagnostikas kaasaegses meditsiinis ning on teadlik karjäärivõimalustest bioanalüütiku, laborispetsialisti ja/või laboriarstina Eestis.

  • Bioloogia ja meditsiin
  • 9 oktoober, 2023
  • 10.-12. klass
  • 3 EAP
  • Interdistsiplinaarne Kooliprogrammiväline Silmaringi laiendav
  • 30 €
Loe lisaks (PDF)