Gümnaasiumi riikliku õppekava (VVm nr 13, 28. jaanuar 2010) loodusainete valdkonna valikkursus: “Geoinformaatika”
Kursuse otseseks eesmärgiks on anda esmased teadmised ja oskused geoinfosüsteemide (GIS) ja asukoha määramise süsteemi (GPS) kasutamiseks.

See kursus on Sulle, kui

 • õpid gümnaasiumiastmes,
 • tunned huvi arvutite ja nüüdisaegsete tehnoloogiate kasutamise vastu geograafias,
 • tahad arendada graafilist, matemaatilist ja ruumilist mõtlemist.

Kursus annab esmased teadmised ja oskused geoinfosüsteemide (GIS) ja asukoha määramise süsteemi (GPS) kasutamiseks. Annab ülevaate GIS rakendusvõimalustest erinevates valdkondades, sh kaugseires. Käsitleb GISiga seotult elektrooniliste kaartide loomist ja kasutamist. Annab ülevaate geoinfosüsteemides kasutavatest andmetetest, tutvustab lihtsamaid andmepäringuid ja GIS analüüse. Võimaldab õpilastel tundma ja rakendama õppida GIS vabavaralist tarkvara QuantumGIS ning ESRI tarkvara ArcGIS ja GISil põhinevaid veebiteenusi.

Registreeru kursusele
 • Loodusteadused
 • 30 oktoober, 2023
 • 10.-12. klass
 • 2 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Gümnaasiumi valikkursus Kooliprogrammi süvendav
 • 25 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Väga uudne ja huvitav kursus minu jaoks. Mõned tunnid võiksid toimuva koolimajas koos õpetajaga, et oleks kergem ajast kinni pidada.

 • Sain väga hea ettekujutuse geoinformaatika valdkonnast.