Kursus annab ülevaate meid ümbritsevas keskkonnas olevatest looduslikest ja tehislikest kiirgusallikatest.

See kursus on Sulle, kui:

 • õpid põhikooli lõpuklassis või gümnaasiumiastmes,
 • tahad saada uusi teadmisi ioniseeriva kiirguse kohta,
 • tunned huvi tuumaenergeetika ning sellega seotud teemade vastu,
 • soovid tulevikus õppida keskkonnakaitse, meditsiini või tuumaenergeetikaga seotud erialadel.

Kursuse läbinud õpilane kirjeldab ioniseeriva kiirguse olemust ja tekkepõhjusi ning mõistab ioniseeriva kiirguse kasutamise eeliseid ja ohtusid. Kursuse lõpetaja teab ioniseeriva kiirguse kasutusvaldkondi ning oskab tuua näiteid erinevatest kiirgusallikatest meid ümbritsevas keskkonnas, tööstuses ja meditsiinis. Samuti omab ta ülevaadet radioaktiivsete jäätmetega seotud probleemidest.

 • Füüsika ja astronoomia
 • 2 oktoober, 2023
 • 9.-12. klass
 • 3 EAP
 • Interdistsiplinaarne Silmaringi laiendav
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Info oli hästi edasi antud ning teemad olid ladusalt seletatud.

 • Piisavalt lihtne ning samas sai palju uusi teadmisi.