Kursuse eesmärk on anda ülevaade põhilistest valdkondadest, viisidest, kuidas ja milles antiikaja kirjandus, kunst, aineline kultuur ning kreeka ja ladina keel on mõjutanud Euroopa kultuuri arengut erinevatel perioodidel ja erinevates kultuuriruumides.

See kursus on sulle:

  • kui õpid gümnaasiumiastmes
  • kui oled huvitatud ajaloost
  • kui sind paluvad vana-aja keeled ja kultuur

Kursuse läbinud õpilane on omandanud baasteadmised põhilistest kultuurivaldkondadest, mis kujunesid välja antiikajal ja mis kandusid ajaliselt edasi hilisematesse arenguperioodidesse. Kursuse lõpetaja tunneb ära antiikaja mõjusid eri perioodide kirjanduses, kunstis, kommetes, arhitektuuris, keeles, aga ka igapäevaelus ning oskab sissejuhatavate teadmiste alusel analüüsida ja jälgida keelelisi ning kultuuriloolisi seoseid Euroopa kultuuriruumis.

  • Humanitaaria
  • 10 veebruar, 2020
  • 10.-12. klass
  • 3 EAP
  • Kooliprogrammiväline Silmaringi laiendav
  • tasuta
Loe lisaks (PDF)