See kursus on Sulle, kui
● õpid gümnaasiumiastmes
● tunned huvi bioloogia, geneetika ja arvutianalüüside vastu
● tahad uurida bioloogiliste järjestuste omadusi
● tahad valmistuda bioloogiaolümpiaadiks

Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpilastele moodsaid ja praktilisi meetodeid, mille abil saab kindlaks määrata geenide või valkude funktsiooni, ise organismi genoomi kokku panna ja uurida järjestuste
põlvnemist.

Kursus toetab gümnaasiumi õppekava loodusainete kohustuslikke kursusi „Pärilikkus“, „Evolutsioon ja ökoloogia“ ja valikkursust „Rakendusbioloogia“.

Kursuse läbinud õpilane mõistab, kuidas määratakse nukleotiidide järjekord genoomides ja geenides ning saab aru, kuidas ja millises formaadis hoitakse bioloogilisi järjestusi andmebaasides; oskab otsida ja salvestada andmebaasidest huvitava liigi genoomi-, geeni või valgujärjestusi ja teab, millist bioloogilist informatsiooni järjestused endas peidavad ja kuidas seda arvuti abil leida.

  • Bioloogia ja meditsiin
  • 9 oktoober, 2023
  • 10.-12. klass
  • 3 EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks
  • 30 €
Loe lisaks (PDF)