Kursuse eesmärgiks on mõtestada väärtuste, vooruste ja pahede  temaatikat. Kursusel osaleja õpib kursuse käigus märkama nii enda kui ka oma kaaslaste väärtusvalikuid.

Kursuse läbinud õpilane
  • on teadlik oma moraalsetest tõekspidamistest ning oskab neid kriitiliselt hinnata väärtusselitusliku lähenemise abil;
  • teadvustab igapäevaelulistes situatsioonides esilekerkivaid moraalseid probleeme ning oskab nende üle mõtestatult diskuteerida ning lahendusi pakkuda;
  • on mõtestanud väärtusvalikuid läbi väärtusi, voorusi ja pahesid puudutavate filosoofiliste ja ilukirjanduslike tekstide.
Registreeru kursusele
  • Humanitaaria
  • 10 jaanuar, 2022
  • 10.-12.klass
  • 1,5 EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks Gümnaasiumi valikkursus Interdistsiplinaarne
  • 20
Loe lisaks (PDF)