Kas sa tahad mõelda ja arutleda selle üle, milline on hea inimene? Kursuse jooksul saad isiklikult mõtestada inimloomuse sügavaimad soppe ehk väärtusi, voorusi ja pahesid.  

See kursus on sulle, kui:  

  • õpid gümnaasiumiastmes;  
  • tunned huvi filosoofia ja filosoofilise mõtlemise vastu;  
  • Sind huvitavad moraalifilosoofia igipõlised küsimused (nt „Mis on hea elu?“, „Millist iseloomu peaksime kultiveerima?); 
  • tahad paremini tundma õppida enda väärtusmaailma ja Sind ümbritsevaid väärtusvalikuid.  

Kursuse läbinud õpilane on mõtestanud oma moraalseid tõekspidamisi läbi väärtuste prisma, õppinud märkama igapäevaelulistes situatsioonides esilekerkivaid väärtusvalikuid ja julgeb nende üle mõtestatult diskuteerida. Oma väärtusmaailma tundmaõppimiseks on õpilane harjutanud filosoofilist mõtlemist erinevate väärtusi, voorusi ja pahesid puudutavate filosoofiliste ja ilukirjanduslike tekstide ja mõtteharjutuste toel.  

Registreeru kursusele
  • Humanitaaria
  • 15 jaanuar, 2024
  • 10.-12.klass
  • 1,5 EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks Gümnaasiumi valikkursus Interdistsiplinaarne
  • 25 €
Loe lisaks (PDF)