Kursuse eesmärgiks on anda gümnaasiumiõpilastele süvendatud teadmised geneetikast ja evolutsioonist.

See kursus on Sulle, kui:

 • õpid gümnaasiumiastmes,
 • tunned huvi bioloogia vastu,
 • soovid saada huvitavaid lisateadmisi koolis õpitule,
 • tahad valmistuda bioloogiaolümpiaadiks,
 • Sinu tulevikuplaanid on seotud erialaga/elukutsega, mis nõuab bioloogia tundmist.

Kursuse läbinud õpilane on saanud ülevaate terve genoomi ja üksikute geenide olemusest, ehitusest ning funktsioneerimisest ning nende erinevusest eukarüootses ja prokarüootses rakus. Ta on tutvunud evolutsiooni mehhanismidega ning geneetika seaduspärasuste rakendamisega tervetele populatsioonidele. Samuti omab kursuse lõpetanud õpilane üldist ülevaadet biotehnoloogias kasutatavatest molekulaarbioloogia ja geneetika meetoditest (nt. PCR, sekveneerimine, kloneerimine ja geeniteraapia). Lisaks oskab õpilane lahendada kursusel käsitletud teemadega seotud ülesandeid.

 • Bioloogia ja meditsiin
 • 9 oktoober, 2023
 • 10.-12. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Nautisin seda kursust väga! Õppisin selle käigus, kuidas oma aega planeerida ja aega õieti sisustada. Peale kõigi tööde täitmist kandus kõik raskus õlgadelt maha ja tundsin end väga saavutatuna. Materjal oli küll keeruline, kuid seevastu äärmiselt hariv ja huvitekitav. Kindlasti võtan järgmine õppeaasta ka mingi TÜ valikkursuse! :)

 • Väga põhjalik ja informatiivne kursus. Meeldis, et teemadele läheneti pigem süviti kui pealiskaudselt ning kirjalike kontrolltööde küsimused nõudsid süvenemist.