Kursuse eesmärgiks on õpetada “olümpiaaditüüpi” keemiaülesannete lahendamise metoodikat.

See kursus on Sulle, kui

 • õpid 11.–12. klassis,
 • tunned huvi keemia vastu,
 • oled juba osalenud keemiaolümpiaadil,
 • tahad valmistuda keemiaolümpiaadi piirkonnavooruks ning treenida ülesannete lahendamise oskust.

Kursuse läbinud õpilaneon tutvunud erinevate olümpiaaditüüpi ülesannete ning nende lahendamismeetoditega. Ta oskab lahendada olümpiaaditüüpi ülesandeid ainete valemite määramise ning õige isomeeri tuvastamise kohta. Lisaks suudab kursuse lõpetanu, tuginedes ühikanalüüsile, lihtsustada keerukamal teoorial põhinevat ülesannet ning see edukalt lahendada.

 • Keemia
 • 9 oktoober, 2023
 • 10.-12. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Väga lai, huvitav ja kasulik kursus. See on ka väga hea keelepraktika. Vene keele emakeelena on väga huvitav lugeda ja lahendada eesti keeles, sest see on raske isegi emakeeles. Suur aitäh laia sõnavara eest, mis aitab tulevikus.

 • Väga tore kursus oli, kindlasti valin ka järgmisel aastal midagi taolist. Aitäh, et aitasite mul saavutada piirkondlikul olümpiaadil ülekaalukas võit🏆!!