Kursuse eesmärgiks on anda süvendatud teadmised astronoomia valdkonnast; valmistada õpilasi ette astronoomiaolümpiaadideks.

See kursus on Sulle, kui:

 • õpid põhikooli lõpuklassis või gümnaasiumiastmes,
 • soovid õppida astronoomiat süvendatult
 • sulle meeldib lahendada matemaatika- ja füüsikaülesandeid,
 • tahad valmistuda astronoomiavõistlusteks.

Kursuse läbinud õpilane tunneb astronoomia- ja astrofüüsika-alast terminoloogiat. Ta teab planeetide liigitusi, tähtede ja galaktikate karakteristikuid, kosmoloogilisi printsiipe ja mudeleid. Kursuse lõpetaja saab aru astronoomia-alastest valemitest ja nende tuletuskäikudest, oskab kasutada astronoomia-alaseid andmetabeleid ja oskab rakendada matemaatika- ja füüsikateadmisi astronoomiaülesannete lahendamisel.

 • Füüsika ja astronoomia
 • 2 oktoober, 2023
 • 9.-12. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Kursus mulle täitsa meeldis. Raamatuid lugedes ei saa ikka ilusti aru, kust need arvutused on tulnud, kuid kursusel olid arvutused ja põhjendused ilusti olemas.

 • Kursus on mahukas ja ülesanded on tehtavad. Sain juurde teadmisi astronoomia alalt.