Kursuse eesmärgiks on anda õpilastele võimalus leida praktilisi rakendusi geograafia alastele kooliteadmistele ja seeläbi loovalt kaasa mõelda oma kodule või koolile lähedalasuva keskuse planeerimisele.

See kursus on Sulle, kui:

 • õpid põhikooli lõpuklassis või gümnaasiumiastmes,
 • tunned huvi selle vastu, kuidas planeeritakse linnu ja asulaid Eestis ja maailmas,
 • soovid loovalt kaasa mõelda, kuidas kujundada sulle lähima keskuse väliruumi inimesesõbralikuks, uuenduslikuks ja inspireerivaks,
 • soovid valmistuda geograafiaolümpiaadiks,
 • kaalud gümnaasiumiastme uurimistöö tegemist linnakeskkonna planeerimise teemal.

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija tunneb peamisi kaasaegse linnaplaneerimise mõisteid: avalik ruum, tark linn, mitmekesisus, õiglus linnaruumis, segregatsioon, mobiilsus, inimmõõtmelisus. Ta oskab asetada linnaplaneerimist Eesti linnades globaalsesse konteksti, näiteks seostada kodulähedase keskuse planeerimisprobleeme rahvastiku ja majanduse arengu, transpordikorralduse, energiatõhususe, keskkonnakoormuse teemadega. Samuti on ta saanud probleemi lahendusele suunatud interdistsiplinaarse projekti läbiviimise kogemuse – probleemi sõnastamisest loovate lahenduste väljatöötamiseni.
Kursuse lõpetaja oskab näha linnaruumi läbi erinevate kasutajagruppide silmade ja töötada välja sotsiaalset õiglust soosivaid ja eraldatust vältivaid planeerimislahendusi ning oskab ja julgeb kaasa mõelda uudsete tehnoloogiliste tulevikulahenduste rakendamisele linnakeskkonna kujundamisel. Kui oled selle kursuse läbinud, mõistad, millised globaalselt olulised keskkonnahoiu eesmärgid on saavutatavad lihtsate lahendustega kodu ja kooli lähedases ruumis ja oled tundma õppinud internetis kättesaadavaid tehnilisi vahendeid geograafilise info otsimiseks ja analüüsimiseks.
Kursuse lõpptulemusena oled saanud planeerimisalase info visuaalse esitamise kogemuse, samuti täiendanud IT- ja multimeediaalaseid oskusi (lihtsamate teemakaartide tegemine, planeerimisprobleemi kirjeldavate ja lahendusi visualiseerivate videote ja fotode tegemine, reaalse ruumi probleemide ja tulevikuvisioonide kujutamine kaardil).

 • Loodusteadused Sotsiaalia
 • 10 oktoober, 2022
 • 9.-12. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Interdistsiplinaarne Kooliprogrammi süvendav
 • 24 €
Loe lisaks (PDF)