Kursuse eesmärgiks on tõsta gümnaasiumiõpilaste füüsikaülesannete iseseisva lahendamise oskust.

See kursus on Sulle, kui:

 • õpid gümnaasiumiastmes,
 • tunned huvi füüsika vastu,
 • soovid saada huvitavaid lisateadmisi koolis õpitule,
 • tahad rakendada õpitud uusi teadmisi ülesannete lahendamisel,
 • tahad valmistuda füüsikaolümpiaadiks,
 • Sinu tulevikuplaanid on seotud erialaga/elukutsega, mis vajab füüsika tundmist.

Kursuse läbinud õpilane teab ja tunneb mehaaniliste liikumiste liike ja jäävuse seaduseid mehaanikas. Kursuse lõpetanu oskab kirjeldada mehaanilist liikumist erinevates inertsiaalsüsteemides. Samuti teab ja oskab kasutada kinemaatika valemeid kinemaatikaülesannete lahendamise kontekstis. Pärast kursusel osalemist oskab õpilane iseseisvalt lahendada keerulisemaid kinemaatikaülesandeid.

 • Füüsika ja astronoomia
 • 9 oktoober, 2023
 • 10.-12. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
 • 30
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Õppematerjalid olid konkreetsed, teemad süsteemsed ja kasvava raskusastmega ning ülesanded kasulikud ja mõtlemist arendavad.