See kursus on sulle, kui:

  • sa oled 10.-12. klassi õpilane
  • tahad koguda mälumaterjali enda, oma perekonna, elukoha, kodukoha jne kohta;
  • tahad õppida looma autobiograafilisi tekste;
  • soovid eelkõige praktilisel kursusel õppida kirjutama lühemaid ja pikemaid omaeluloolisi tekste, keskenduses erinevatele tahkudele (nt koha, eseme või inimese kirjeldamine, sündmuse edastamisele)

Kursuse läbinud õpilane oskab koguda mälumaterjali enda, oma perekonna, elukoha, kodukoha jne kohta; luua oma eluloo kondikava; kirjutada autobiograafiliselt, keskenduses erinevatele tahkudele (nt koham, eseme või inimese kirjeldamine, sündmuse edastamine) ning kirja panna tervilik elulugu; anda edasiviivat tagasisidet kaasõpilaste tekstidele.

  • Humanitaaria
  • 10.-12. klass
  • 2 EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks Gümnaasiumi valikkursus Silmaringi laiendav
  • 25
Loe lisaks (PDF)