Kursuse eesmärk

“Julgustada õpilasi matemaatikavõistlusteks iseseisvalt ette valmistuma ja regulaarselt ülesandeid lahendama”

Oled oodatud kursusele, kui

….oled  9.-12. klassi õpilane, kellel on soovitavalt matemaatikaolümpiaadi lõppvooru kogemus ning kes soovib potentisaalselt kandideerida rahvusvahelisteks võistlusteks ning treenida ülesannete lahendamise oskust.

… oled õpetaja, kes soovib ennast täiendada matemaatika alaselt.

Kursuse läbinud õpilane: 

  • oskab lahendada kursusel käsitletud teemadega seotud ülesandeid;
  • oskab kasutada üldiseid olümpiaadiülesannete lahendamise meetodeid ja võtteid.
  • Matemaatika
  • 9 oktoober, 2023
  • 9.-12.klasside õpilased
  • 6 EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
  • 30 €