Kursuse eesmärgiks on arendada õpilaste oskusi lahendada olümpiaadi-tüüpi ülesandeid.

See kursus on Sulle, kui:

 • õpid 9. klassis,
 • tunned huvi füüsika vastu,
 • soovid ette valmistuda füüsikaolümpiaadiks,
 • tahad lahendada keerulisemaid füüsikaülesandeid,
 • soovid jätkata gümnaasiumiastmes õppimist reaalsuunal.

Kursuse läbinud õpilane oskab konstrueerida esemete varjusid ning kujutisi läätsedes, tasa- ja sfäärilistes peeglites. Lõpetanu teab ja tunneb mehaanika seadusi ja reegleid ning oskab neid rakendada arvutusülesannete lahendamisel. Ta on omandanud oskuse lugeda infot graafikutelt ja ise koostada graafikuid. Samuti oskab ta lihtsustada keerulisi elektriskeeme ning lahendada vastavaid arvutusülesandeid. Lisaks sellele oskab kursuse läbinud õpilane arvutada soojushulki ainete soojendamisel, jahtumisel, sulamisel, tahkumisel ja keemisel ning oskab kasutada arvutusülesannetes mõisteid võimsus ja kasutegur.

 • Füüsika ja astronoomia
 • 9 oktoober, 2023
 • 9. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Väga huvitav oli ja kindlasti süvendas huvi füüsika vastu. Ülesandeid oli enamjaolt mõnus pusida, kuid mõned üksikud olid kohati natuke liiga keerulised. Aga muidu oli väga positiivne ja proovilepanev kursus. Aitäh!

 • Iga kontrolltöö kattis terve vastava teema, ning konstrueeritud nõnda, et rahuldava hinde saamiseks pidi teemast aru saama. Tööd olid hästi ajastatud, ajapuudus ei olnud probleem. Valmistas tõesti väga hästi füüsikaolümpiaadiks ette.