See kursus on Sulle, kui

• õpid gümnaasiumis;
• soovid omandada kooliprogrammi ületavad baasteadmised füüsikast;
• oskad juba lahendada lihtsamaid füüsikaolümpiaadi ülesandeid;
• tahad valmistuda füüsika lõppvooruks;
• soovid konkureerida koha eest rahvusvahelise olümpiaadi võistkonnas.

Kursuse läbinud õpilane:

  • oskab lahendada kursusel käsitletud teemadega seotud ülesandeid;
  • oskab kasutada üldiseid olümpiaadiülesannete lahendamise meetodeid ja võtteid.

Kursuse eesmärgiks on tõsta füüsikahuviliste õpilaste teadmiste taset täites vahemiku, mis jääb kooliprogrammi ja olümpiaadifüüsika vahele.

Kursusel osalenud õpilased on omandanud kooliprogrammi ületavad baasteadmised, mis on vajalikuks eelduseks hiljem treeninglaagrites rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi õppeprogrammi omandamisel.

Kursuse põhiosa valmistab ette lahendama füüsika gümnaasiumi lõppvooru ülesandeid ning katab teoreetiliselt selleks tähtsaimad teemad. Lisamaterjalina on kursusel Põhja-Balti füüsikaolümpiaadiks kasulikke teemasid ning ülesandeid.

  • Füüsika ja astronoomia
  • 9 oktoober, 2023
  • 10.-12. klassi õpilased
  • 3 EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks
  • 30€
Loe lisaks (PDF)