Kursuse eesmärgiks on arendada õpilaste oskusi lahendada keemiaolümpiaadi ülesandeid.

See kursus on Sulle, kui:

 • õpid 9. klassis,
 • tunned huvi keemia vastu,
 • soovid valmistuda keemiaolümpiaadiks,
 • tahad lahendada keerulisemaid keemiaülesandeid,
 • soovid jätkata gümnaasiumiastmes õppimist reaalsuunal.

Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada protsentarvutusi erinevat tüüpi ülesannete lahendamisel ning kasutab omandatud teadmisi aineklasside vahelistest seostest probleem- ja arvutusülesannete lahendamisel. Samuti lahendab ta reaktsioonivõrranditel põhinevaid arvutusülesandeid, arvestades reaktsiooni saagist ja -kadu. Kursuse lõpetanud õpilane tunneb tähtsamaid laborivahendeid ning teab nende kasutamist; teab lihtsamaid laboris kasutatavaid töövõtteid.

 • Keemia
 • 9 oktoober, 2023
 • 9. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Soovitaksin huvilistele: See oli üsna mahukas ja enamik mu sõpru ei tahaks sellega tegeleda. Ise olin rahul :)

 • Vägagi ideaalne kursus keemiahuvilistele, kes plaanivad osaleda keemiaolümpiaadil. Toetas suuresti ettevalmistust keemiaolümpiaadiks.