Kursuse eesmärgiks on tekitada huvi ettevõtluse vastu, kujundades ettevõtlushoiakut, arendades ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi. Käesolev kursus vastab osaliselt gümnaasiumi riiklikule õppekavale.

See kursus on Sulle, kui

  • õpid gümnaasiumis,
  • soovid saada praktilisi teadmisi ettevõtluse valdkonnas,
  • • tahad teada, kuidas koostada Osterwalderi ärimudeli lõuendit, eelarvet ja tutvustada oma äriideed,
  • soovid tulevikus õppida majanduse erialal ja/või tegeleda ettevõtlusega.

Kursuse läbinud õpilane omab teadmisi ettevõtlusest, selle liikidest ja vormidest, eesmärkide seadmisest, ettevõtlusega alustamisest  ja ettevõtte rahastamisest. Pärast kursuse läbimist omab õpilane teadmisi meeskonnatööst ja turu-uuringu läbiviimisest ning ülevaadet, kuidas arvutada mõningaid ettevõtlusega seotud makse;omab teadmisi Osterwalderi ärimudeli lõuendi koostamisest ning omab ülevaadet, kuidas koostada eelarvet. Samuti oskab ta tutvustada äriideed.

  • Sotsiaalia
  • 2 oktoober, 2023
  • 10.-12. klass
  • 3 EAP
  • Kooliprogrammi süvendav Silmaringi laiendav
  • 30 €
Loe lisaks (PDF)