Kursuse eesmärgiks on arendada põhikooli õpilaste oskusi juhendi abil iseseisvalt eksperimentaalseid töid läbi viia.

See kursus on sulle kui:

 • õpid 8.-9. klassis,
 • tunned huvi praktilise keemia vastu,
 • tahad arendada eksperimentaalse töö läbiviimise oskust,
 • soovid jätkata gümnaasiumiastmes õppimist loodusteaduslikul või reaalsuunal.

Kursuse läbinud õpilane oskab planeerida ja läbi viia eksperimente juhendi põhjal ning teeb järeldusi saadud katsetulemustest. Katsete käigus tutvutakse kasutatavate ainete keemiliste omadustega ning ohutu käitlemisega.

 • Keemia
 • 2 oktoober, 2023
 • 8. - 9. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Oli palju huvitavaid katseid ning sai palju uusi teadmisi. Õppisin paremini märkama keemiat oma igapäevaelus. Samuti oli mul hea juhendaja, kes suutis mulle hästi minu vigu seletada ning pani mind paremini juhtunut mõistma.

 • Iseseisvaks õppimiseks huvilistele väga tore kursus. Omandatakse teadmisi, milliste koduste vahenditega saab huvitavaid katseid läbi viia.