Kursuse eesmärgiks on õpilaste ettevalmistus üle-eestilisteks ja rahvusvahelisteks informaatikaolümpiaadideks ja -võistlusteks.

See kursus on Sulle, kui:

  • õpid gümnaasiumiastmes,
  • oled läbinud kursuse „Võistlusprogrammeerimine I“ või osalenud edukalt informaatikaolümpiaadi lõppvoorus,
  • soovid valmistuda informaatikaolümpiaadiks.

Kursuse läbinud õpilane oskab kirjutada loetavat koodi ja koostada ja jooksutada oma programmi valideerimiseks teste ning kasutada selleks efektiivseid töövõtteid. Ta oskab planeerida konkreetsele võistlusele sobivat strateegiat ning teab, mis on ahne algoritm, ja oskab kasutada ahnet lähenemist. Kursuse lõpetanu tunneb ja oskab kasutada dünaamilise planeerimise algoritme klassikaliste probleemide, nagu seljakoti pakkimise, rändkaupmehe ja Levenshteini kauguse, leidmiseks. Samuti ta teab, mis on Fenwicki puu, lõikude puu ja ühisosata hulgad, oskab neid kasutada ülesannete lahendamisel. Olles osalenud kursusel, teab õpilane, mis on sild, artikulatsioonipunkt, minimaalne toes, klikk, maksimaalne voog ja minimaalne lõige ning oskab neid leida. Lisaks oskab ta kasutada erinevaid algoritme alam- ja osastringide leidmiseks, sh räsid, KnuthMorris-Pratti algoritm ning sufiksipuud, teab, mis on nende erinevused, puudused ja eelised. Pärast kursusel osalemist, oskab õpilane valida sobivad struktuurid erinevate geomeetriliste objektide esitamiseks (punkt, sirge, hulknurk). Kõigele eelnevale lisaks oskab ta keerata punkte tasandil, leida punktide vahelist kaugust, leida sirgete lõikepunkti ja määrata lõikude omavahelist asendit tasandil, samuti oskab leida hulknurga pindala ning tunneb arvutusgeomeetria peamisi võtteid ja oskab leida kumerat katet ning määrata, kas punkt asub hulknurgas.

  • Informaatika
  • 2 oktoober, 2023
  • 10.-12. klass
  • 4 EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammiväline
  • 30 €
Loe lisaks (PDF)