NB! Kursusel toimub lisaks veebiõppele ka auditoorne õpe Tartu Ülikoolis. Aauditoorne töö toimub jaanuari esimesel nädalal 2024 Tartu Ülikoolis (koolides II vaheaeg)

Kursuse eesmärk on arendada arutlusoskust ja funktsionaalset lugemist ning tutvustada filosoofia seost teiste õppeainete ning ühiskondlikult ja kultuuriliselt oluliste debattide ja sündmustega.

See kursus on Sulle, kui

 • õpid gümnaasiumiastmes,
 • tunned huvi filosoofia vastu,
 • tahad tutvuda põnevate küsimustega kaasaegses filosoofias,
 • tahad omandada filosoofilise arutluse alusoskuseid ja arendada argumenteerimisoskust.

Kursuse edukalt läbinud õpilane on kursis mõningate kaasaja filosoofias käsitletavate probleemidega ja on tuttav valiku kuulsamate filosoofide ideedega filosoofiajaloost. Pärast kursuse läbist oskab õpilane seostada filosoofiat teiste õppeainete ning ühiskondlikult ja kultuuriliselt oluliste debattide ja sündmustega. Õpilane on arendanud oma väljendus- ja kuulamisoskust, püüdes ühiselt filosoofilisi probleeme lahendada ning on omandanud kriitilise hoiaku käibetõdede suhtes. Samuti oskab ta lugeda ja analüüsida lihtsamaid filosoofilisi tekste.

 • Humanitaaria
 • 9 oktoober, 2023
 • 10.-12. klass
 • 4 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammiväline
 • 40 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Julge leida endas uus külg. Mina kahtlesin väga pikalt kursusele tulemisega, sest mul oli aukartus filosoofia ees, ma tundsin, et filosoofia on midagi nii tohutult suurt, võimast ja mõistetamatut, et mina ei oleks kõlblik üritamaks sellega tegeleda. Tõsi küll, veendusin, et see on hoopis midagi komplekssemat ja suuremat kui ma esmalt aimasin, kuid tohutult vajalik samuti, ka täielikule amatöörile, pannes veel enam hindama inimmõistust ja tarkust armastama. Enesearengule on filosoofia (ja veel praktiline) asendamatu komponent.

 • See kursus õpetas mind, kummalisel kombel, mõtlema. Hakkasin otsima argumente ning vastuväiteid. Alguses näis kursus passiivne, kuid mida aeg edasi, seda rohkem hakkasin seda nautima, eriti, kui olid teemad, mis mind ennast kõnetasid. Avastasin enda jaoks filosoofia ning selle igapäevalisuse. Mul oli enne üsna suur eelarvamus filosoofiast, selles sisaldusid pikkade habemetega mehed ning passiivsus. Tegelikult on filosoofia palju argisem ning seotud meie kõigi eludega. Soovitaksin seda kursust kõigile, kes soovivad minna teemadega süvitsi, saada ise rohkem teada, mõelda, arutleda ning otsida argumente.

 • Minu arvates selle kursuse peab läbima iga isik kes hakkab õppima edasi, aga kes ei hakka, ikkagi oleks tore kui osaleks. Pärast seda kursust ma hakkasin mõtlema teistpidi. 100% soovitan!

 • Praktilise filosoofia kursus on väga hea võimalus aru saada, kuidas filosoofia ja humanitaarainete õppimine üldse käib. Lisaks, oli kursus eriti kasulik, sest näitas kuidas võib filosoofiat rakendada tähtsate maailma küsimuste lahendamises.

 • Väga soojalt soovitan, isegi kui ei julge alati kaasa rääkida või ei tea filosoofiast midagi. Silmaringi avardav ja mõtlemist muutev või suunav - lihtsalt suurepärane kursus. Ma tunnen ennast juba palju targemana! :)

 • Praktilise filosoofia kursus on huvitav sissejuhatus filosoofia maailma ja kindlasti ka hea võimalus juba teadjamatel end praktiliselt proovile panna.