Kursuse eesmärk on arendada arutlusoskust ja funktsionaalset lugemist ning tutvustada filosoofia seost teiste õppeainete ning ühiskondlikult ja kultuuriliselt oluliste debattide ja sündmustega.

See kursus on Sulle, kui

  • õpid gümnaasiumiastmes,
  • tunned huvi filosoofia vastu,
  • tahad tutvuda põnevate küsimustega kaasaegses filosoofias,
  • tahad omandada filosoofilise arutluse alusoskuseid ja arendada argumenteerimisoskust.

Kursuse edukalt läbinud õpilane on kursis mõningate kaasaja filosoofias käsitletavate probleemidega ja on tuttav valiku kuulsamate filosoofide ideedega filosoofiajaloost. Pärast kursuse läbist oskab õpilane seostada filosoofiat teiste õppeainete ning ühiskondlikult ja kultuuriliselt oluliste debattide ja sündmustega. Õpilane on arendanud oma väljendus- ja kuulamisoskust, püüdes ühiselt filosoofilisi probleeme lahendada ning on omandanud kriitilise hoiaku käibetõdede suhtes. Samuti oskab ta lugeda ja analüüsida lihtsamaid filosoofilisi tekste.

  • Humanitaaria
  • 5 oktoober, 2020
  • 10.-12. klass
  • 4 EAP
  • Kooliprogrammiväline Silmaringi laiendav
  • 24 €
Loe lisaks (PDF)