Kursuse eesmärgiks on tutvustada rahvusvaheliste (riikidevaheliste ja –üleste) suhete põhilisi uurimisobjekte ja – viise. Kursuse käigus seletatakse läbi maailmas toimuvate sündmuste ning näidete rahvusvaheliste suhete mitmekesisust ning kitsaskohti.

Kursus on mõeldud toetama gümnaasiumi õppekava sotsiaalainete ainevaldkonnas kohustuslikest ainetest ühiskonnaõpetust ja valikkursuseid “Globaliseeruv maailm”, “Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat” ja “Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu”.

Kursuse läbinud õpilane oskab mõtestada ja seostada rahvusvahelises poliitikas toimuvat lähtuvalt osapooltest ja vaadetest, teab, kuidas leida infot riikide välispoliitika kohta ning tunneb riikidevaheliste suhete aluspõhimõtteid. Samuti oskab kursuse lõpetaja sõnastada argumenteeritud seisukohti küsimustes, kus õigekspeetavaid arusaamu on rohkem kui üks.

  • Sotsiaalia
  • 2 oktoober, 2023
  • 10.-12. klass
  • 2 EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
  • tasuta
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
  • Ma pööran nüüd tähelepanu rahvusvaheliste suhete nüanssidele, millele varem ei osanud, aga nagu öeldakse, sa ei tea, mida sa ei tea. Minu arvates oli kursus justkui sissejuhatus ja tutvustus rahvusvahelistele suhetele ja selle täitmisega sai kursus ilusti hakkama

  • Sain teada üldisemalt kuidas toimib riikide vaheline suhtlus ja korraldus. Õppisin välispoliitika ja diplomaatia kohta.