Kursuse eesmärgiks on anda põhikooli õpilastele baasteadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast ning tervikpilti inimorganismist.

See kursus on Sulle, kui:

 • õpid 9. klassis,
 • tunned huvi bioloogia vastu,
 • soovid saada huvitavaid lisateadmisi koolis õpitule,
 • tahad valmistuda bioloogiaolümpiaadiks,
 • soovid jätkata gümnaasiumiastmes õppimist loodusteaduslikul suunal.

Kursuse läbinud õpilane teab ja tunneb suguelundite ehitust ja talitlust, loote arengut ja inimese arengut, inimese evolutsiooni. Kursuse edukalt lõpetanud õpilane teab ja tunneb meeleelundite ja närvisüsteemi ehitust ja talitlust, seedeelundkonna ehitust ja talitlust, vereringeelundkonna ehitust ja talitlust, vere füsioloogia põhimõisteid, katteelundkonna, tugi- ja liikumiselundkonna, hingamiselundkonna ehitust ja talitlust. Samuti on kursus läbinud õpilane omandanud tervikpildi inimorganismist.

 • Bioloogia ja meditsiin
 • 10 oktoober, 2022
 • 9. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
 • 24 €
Tagasiside
 • Kursus oli hästi korraldatud, suureks plussiks oli see, et anti natuke lisaaega, kuna päris kool võtab suurema osa ajast ja korraga kõigega tegeleda ei jõua. Kursus oli huvitav ja pakkus erinevaid väljakutseid ja võimalusi enda täiendamiseks.

 • Huvitavad õppematerjalid ja vastutulelik juhendaja.