Kursuse eesmärgiks on põhikooli vanema astme õpilaste üldise interdistsiplinaarse silmaringi avardamine ja huvi tekitamine loodusõpetuse ja loodusteaduste (füüsika, keemia, bioloogia, geograafia) vastu.

See kursus on sulle, kui:

 • õpid 7. -8. klassis,
 • tunned huvi loodusteaduste vastu ja sooviksid teada rohkem, kui kooliprogramm pakub,
 • soovid valmistuda loodusteaduste olümpiaadiks,
 • soovid leida ideid loov- ja uurimistööde jaoks,
 • soovid jätkata gümnaasiumiastmes õppimist  loodusteaduslikul või reaalsuunal,
 • oled huvitatud saama teada, mis on teaduslik maailmapilt.

Kursuse läbinud õpilane näeb selgemini interdistsiplinaarseid seoseid erinevate loodusteaduste (füüsika, keemia, bioloogia, geograafia) vahel. Samuti oskab paremini mõista ja analüüsida teksti ning graafikuid, oskab rakendada koolis omandatud matemaatilisi oskusi loodusteaduslike probleemide lahendamisel. Kursusel osaleja on omandanud infootsingu ja –töötluse ning viitamise algoskusi ning on parandanud eneseväljenduse ja kriitilise mõtlemise oskust.

 • Loodusteadused
 • 2 oktoober, 2023
 • 7.-8. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Interdistsiplinaarne Kooliprogrammi süvendav
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Mulle väga meeldis see kursus ja ma olen õnnelik, et selle valisin, kuna sain palju uusi teadmisi.

 • Kursusega oli mul loodusaineid huvitavam õppida.