Kursuse eesmärgiks on anda baasteadmised orgaanilise keemia põhimõistetest, orgaaniliste ühendite tähtsamatest funktsionaalrühmadest ja neile iseloomulikest reaktsioonide mehhanismidest. Soovime tõsta õpilaste oskust iseseisvalt lahendada orgaanilise keemia ülesandeid.

See kursus on Sulle, kui:

 • õpid gümnaasiumis,
 • tunned huvi keemia vastu,
 • soovid saada lisa koolis õpitule,
 • tahad valmistuda keemiaolümpiaadiks,
 • Sinu tulevikuplaanid on seotud erialaga/elukutsega, mis nõuab keemiatundmist.

Kursuse läbinud õpilane on omandanud baasteadmised orgaanilise keemia põhimõistetest ning tunneb süsivesinikele iseloomulikke reaktsioone. Samuti teab tähtsamaid funktsionaalrühmi, tunneb nendega seotud elektrofiilseid ja nukleofiilseid reaktsioonitsentreid ning neile iseloomulike reaktsioonide mehhanisme. Kursuse lõpetaja teab ühendite aromaatsuse tunnuseid, oskab rakendada omandatud teadmisi orgaaniliste ühendite reaktsioonivõrrandite kirjutamisel ning oskab lahendada kursusel käsitletud teemadega seotud ülesandeid.

 • Keemia
 • 9 oktoober, 2023
 • 11.-12. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Õppisin palju uut ja huvitavat. Midagi muud kooliprogrammist, mis avardas silmaringi.

 • Meeldis see, et oli palju näiteid. Näidete abil on võimalik paremini aru saada.