Kursuse eesmärk on anda õpilastele süvendatud teadmised taimeanatoomiast.

See kursus on Sulle, kui:

 • õpid põhikooli vanemas astmes,
 • tunned huvi bioloogia vastu,
 • soovid saada huvitavaid lisateadmisi koolis õpitule,
 • tahad valmistuda bioloogiaolümpiaadiks,
 • soovid jätkata gümnaasiumiastmes õppimist loodusainete õppesuunal.

Kursuse läbinud õpilane omab üldist ülevaadet taimerakkude ja -kudede ehitusest ning funktsioonidest. Ta oskab nimetada taime erinevate osade struktuurseid ja funktsionaalseid üksusi ning teab põhilisi taime ehituslikke osi ning rolli, mida need taime elutegevuses täidavad. Samuti oskab ta kirjeldada erinevate taimerühmade peamisi ehituslikke erinevusi.

 • Bioloogia ja meditsiin
 • 9 oktoober, 2023
 • 9. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Teema oli väga huvitav ja tekkis huvi veel materjale otsida. Valikvastustega testid olid ka väga head, sest tulemuse sai kohe teada.

 • Mulle meeldis, et sain taimede ehituse palju uut teada ja tutvusin erialase terminoloogiaga.