Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpilastele erinevaid keeli ja nendes esinevaid seaduspärasusi, sagedasemaid keeltes esinevaid kategooriaid, keelte muutumise seaduspärasusi ja erinevaid kirjasüsteeme.

See kursus on sulle, kui:

 • õpid gümnaasiumiastmes,
 • tunned huvi keelte ja nendes esinevate seaduspärasuste vastu,
 • soovid ette valmistuda lingvistikaolümpiaadiks,
 • tahad arendada loogilist mõtlemist, analüüsioskust ja keelevaistu.

Kursuse läbinud õpilane on omandanud keeleteaduse põhimõisted ja tunneb põhilisi keeleteaduse harusid (foneetika, fonoloogia, morfoloogia, süntaks, semantika). Kursuse lõpetaja tunneb erinevaid arvu- ja kirjasüsteeme ning tunneb põhilisi võrdleva-ajaloolise keeleteaduse meetodeid. Lisaks teab, millega tegeleb arvutilingvistika ja oskab kasutada arvutit lihtsamate keeleteaduslike ülesannete lahendamiseks. Samuti oskab algtasemel analüüsida võõraid keeli ja teab, kust otsida informatsiooni maailma erinevate keelte kohta. Kursusel omandatud teadmisi oskab ta kasutada erinevate keelte õppimisel, sh emakeele õppimisel ja analüüsimisel.

 • Humanitaaria
 • 9 oktoober, 2023
 • 10.-12. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammiväline
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Alguses suhtusin lingvistikasse üpris külmalt aga tänu ülesannetele mu huvi kasvas ning tänu kursusele ma oskasin koolis antud teema läbida väga kergesti ja sain maakondlikus lingvistikaolümpiaadis esikoha.

 • Kursus oli kindlasti väga huvitav, hariv ning kinnitas veelgi, et soovin ka edaspidi keeleteadusega tegeleda. Kindlasti soovitaksin seda ka teistele!