Kursusel õpitakse tundma religiooni väljendumist kultuuris ning inimese ja ühiskonna elus, lähtuma usu- ja mõttevabaduse põhimõtetest suheldes erinevate maailmavaadete esindajatega. Samuti õpitakse analüüsima oma peamisi väärtushoiakuid ja maailmavaatelisi tõekspidamisi ning väärtuste rolli enda ja teiste inimeste toimimises.

See kursus on Sulle, kui:

 • õpid 11. või 12. klassis,
 • huvitud religioonifilosoofiast,
 • tahad mõista religioonide olemust ja rolli ühiskonnas,
 • Sulle meeldib arutleda maailmavaateliste probleemide üle.

Kursuse läbinud õpilane oskab näha religiooni rolli inimese ja ühiskonna elus. Ta analüüsib jõukohaseid religioosseid tekste ning religioossete konfliktide põhjusi. Kursuse lõpetanu tunneb ära eelarvamusliku ja sildistava suhtumise, pakub võimalusi erinevate religioossete vaadetega inimeste dialoogiks ja koostööks. Samuti oskab ta näha religiooni, väärtuste ning moraalsete tõekspidamiste seoseid üksikisiku ja ühiskonna elus, suudab argumenteerides kaasa rääkida tänapäeva eetilistes küsimustes. Olles läbinud kursuse, arutleb õpilane religioossete ja maailmavaateliste probleemide üle ning enda maailmavaate mõju üle käsitletud eksistentsiaalsetele küsimustele vastuseid otsides ning oma eetilisi otsuseid tehes. Lisaks tunneb ta lihtsamaid religiooni teadusliku uurimise viise ja meetodeid ning oskab mõnda neist rakendada.

 • Humanitaaria
 • 9 oktoober, 2023
 • 11.-12. klass
 • 2 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Gümnaasiumi valikkursus
 • 25 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Minule väga sobis usuõpetuse kursus ning soovitaksin ka teistele. Õppejõu sõnumid olid sõbralikud ning ülesanded hästi selgitatud ning huvitavad. Meeldis, et sai foorumites palju ise oma kogemust jagada.

 • Kõige põnevam oli oma sõnadega kirjutada ülesandeid. Tavaliselt on Moodle'i kursused põhinenud valikvastustega testidele ja ei anna õppijale nii palju võimalust areneda, mõelda ja analüüsida, sest kõik informatsioon on lihtsalt ette visatud ning tuleb kasutada välistamismeetodit.