Selles gümnaasiumiastme õpilastele mõeldud kursuses uuritakse erinevaid võtteid „pikkade“ summade leidmiseks ning rakendatakse neid huvitavate summade arvutamiseks ja ka tekstülesannete lahendamiseks.

See kursus on Sulle, kui

  • õpid gümnaasiumiastmes
  • tunned huvi matemaatika ja ülesannete lahendamise vastu
  • tahad arendada enda matemaatilist mõtlemist
  • oskad iseseisavalt omandada ja rakendada uusi matemaatikaalaseid teadmisi

Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada paarideks jaotamise meetodit „pikkade“ summade arvutamisel ning tunneb erinevaid võtteid erilise summa leidmiseks ja oskab neid rakendada teiste arvutusülesannete lahendamisel ja uute valemite tuletamisel. Samuti tunneb „matemaatilise teleskoobi“ toimimise põhimõtet spetsiaalsete summade ja korrutiste arvutamisel ja oskab esitada etteantud korrutised ja summad teleskoopkorrutistena ja -summadena ning arvutada nende täpsed väärtused. Kursuse lõpetaja teab Fibonacci ja Lucas’ jadade definitsioone ja tunneb Fibonacci arvudest kõige tuntuma ülesande (küülikute paljunemine ideaaltingimustes) lahendusideed, lisaks tunneb Fibonacci arvude summade arvutamise strateegiat ja oskab seda rakendada sarnaste ülesannete lahendamisel.

  • Matemaatika
  • 9 oktoober, 2023
  • 10.-12. klass
  • 3 EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
  • 30 €
Loe lisaks (PDF)