Kursuse eesmärgiks on tõsta keemiaülesannete iseseisva lahendamise oskust.

See kursus on Sulle, kui:

 • õpid gümnaasiumis,
 • tunned huvi keemia vastu,
 • soovid saada lisa koolis õpitule,
 • tahad lahendada probleem- ja arvutusülesandeid,
 • tahad valmistuda keemiaolümpiaadiks,
 • Sinu tulevikuplaanid on seotud erialaga/elukutsega, mis nõuab keemiatundmist.

Kursuse läbinud õpilane arvutab reaktsioonientalpiat, tunneb tekke- ja põlemisentalpia mõisteid ning Hessi seadust. Kursuse lõpetanud õpilane tunneb erinevaid aine kontsentratsiooni väljendusviise ja lahendab lahuste valmistamise, lahjendamise ning segamisega seotud arvutusülesandeid. Samuti oskab ta tasakaalustada keerulisemaid redoksreaktsioonide võrrandeid, teeb elektrolüüsiga seotud arvutusi. Lisaks oskab ta koostada reaktsioonivõrrandeid, lähtudes metalli asukohast metallide pingereas ja happe iseloomust, teostab moolarvutusi reaktsioonivõrrandi põhjal (metallide reageerimine tähtsamate hapetega, ühe reagendi ülehulga arvestamise ning tiitrimisandmete näitel).

 • Keemia
 • 2 oktoober, 2023
 • 10.-12. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Hea võimalus iseseisvalt õppida ja ennast proovile panna, lisateadmisi saada.

 • Väga meeldiv ja tore oli! Teadmised sain kasutada keemiaolümpiaadil! Jäi palju uut meelde, arendasin ennast selles valdkonnas.