Kursuse eesmärgiks on programmeerimise algoskuste omandamine.

See kursus on Sulle, kui

 • õpid põhikooli lõpuklassis või gümnaasiumiastmes,
 • tunned huvi programmeerimise vastu,
 • soovid valmistuda informaatikaolümpiaadiks,
 • soovid tulevikus õppida IT-valdkonnaga seotud elukutset.

Kursuse läbinud õpilane mõistab programmeerimise olemust ja terminoloogiat, tundes põhilisi andmetüüpe ja -struktuure. Kursuse lõpetanu eristab ning oskab kasutada eri liiki operatsioone, avaldisi ja funktsioone väärtuste leidmiseks. Lisaks teab ja oskab kasutada sisestamise ja väljastamise standardprotseduure, oskab lugeda andmeid failist ja salvestada andmeid faili, kasutades enda poolt valitud programmeerimiskeele standardfunktsioone. Kursuse läbinud õpilane tunneb alamprogrammi mõistet ja oskab jagada oma programmi alamprogrammideks, oskab tekstina püstitatud lihtsa ülesande realiseerida arvutiprogrammina enda poolt valitud programmeerimiskeele ning oskab luua õpitu põhjal praktikas kasutatava programmi.

 • Informaatika
 • 9 oktoober, 2023
 • 9.-12. klass
 • 3 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammiväline
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Väga huvitav! Olles ise varem väga palju programmeerimisega tegelnud, sain sellelt kursuselt palju uut informatsiooni.

 • Kursust ma soovitaksin just neile, kes on varasemalt tegelenud programmeerimisega või tahavad tulevikus tegeleda. Muidu osutub kursus suhteliselt keeruliseks ikkagi.