Kursuse eesmärk on õppida vaatlema ja seletama füüsikalisi nähtusi, planeerida ja läbi viia füüsikalisi katseid, hinnata katsevigu. Kursus arendab loovust ja füüsikalist mõtlemist ja õpetab nägema seoseid erinevate füüsikaliste nähtuste vahel.

See kursus on Sulle, kui:

 • õpid põhikooli 8. või 9. klassis,
 • soovid füüsikast rohkem teada saada,
 • oled valmis lihtsamaid katseid kodus tegema,
 • tahad arendada oma loovust.

Kursuse läbinud õpilane oskab vaadelda ja seletada erinevaid füüsikalisi nähtusi, planeerib ja viib läbi füüsikakatseid koduste vahenditega. Ta oskab mõõtmisel hinnata mõõtemääramatust ja suurendada mõõtmistäpsust. Kursuse lõpetaja oskab näha seoseid erinevate füüsikanähtuste vahel.

Vajalikud eelteadmised: arvuti kasutamise oskus (MS Word, OpenOffice Writer, Google Docs vms tekstitöötlusprogramm)

 • Füüsika ja astronoomia
 • 9 oktoober, 2023
 • 8.-9. klass
 • 3 EAP
 • Kooliprogrammi süvendav Silmaringi laiendav
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Kursusel osalemine oli kindlasti minu jaoks väga silmaringi avardav. Sain palju uusi teadmisi ning samuti oli võimalus panna teoreetilisi teadmisi ka praktikasse.