Jätkukursus e-kursusele “Täiendavaid teemasid koolikeemiale I“

Kursuse eesmärgiks on arendada õpilaste keemiaülesannete lahendamise oskust.

See kursus on Sulle, kui


* õpid gümnaasiumis
* tunned huvi keemia vastu
* soovid saada lisa koolis õpitule
* tahad lahendada probleem- ja arvutusülesandeid
* tahad valmistuda keemiaolümpiaadiks
* Sinu tulevikuplaanid on seotud erialaga/elukutsega, mis nõuab keemiatundmist


Kursuse läbinud õpilane seostab keemiliste reaktsioonide toimumise iseeneslikkust termodünaamilise suurusega entroopiat ning mõistab termodünaamika ja keemilise tasakaalu omavahelist seost. Lisaks oskab õpilane teostada keemiliste reaktsioonide tasakaaluarvutusi (sh kasutada tasakaalukonstanti) ning mõistab reaktsiooni tasakaalu nihutamise tingimusi. Samuti tunneb tänapäevaseid hapete ja aluste käsitluse teooriaid ja oskab arvutada nii tugevate kui nõrkade hapete ja aluste vesilahuste pH-d ning on omandanud mõiste puhverlahus ja teostab puhverlahustega seotud arvutusi.

  • Keemia
  • 16 oktoober, 2023
  • 10.-12. klass
  • 3 EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
  • 30 €
Loe lisaks (PDF)