Kursuse eesmärgiks on õpilaste ettevalmistus üle-eestilisteks ja rahvusvahelisteks informaatikaolümpiaadideks ja -võistlusteks.

See kursus on Sulle, kui:

 • õpid põhikooli lõpuklassis või gümnaasiumiastmes,
 • tunned huvi programmeerimise vastu ning omad selles varasemat kogemust (C++, Java või Python)
 • soovid valmistuda informaatikaolümpiaadiks,
 • soovid tulevikus õppida IT-valdkonnaga seotud elukutset.

Kursuse läbinud õpilane teab, mis on programmi elutsükkel ning on kursis peamiste programmi kirjutamiseks ja täitmiseks vajaminevate komponentide tööpõhimõtetega. Kursuse lõpetaja oskab kirjutada käsurea programme, lugeda sisendit (standardvoost ja failist) ja väljastada korrektse väljundi. Ta suudab hinnata oma valitud algoritmi ajalist keerukust ning tööaega maksimaalse lubatud andmemahu korral. Olles osalenud kursusel teab õpilane põhilisi andmetüüpe ning oskab neid kasutada ülesannete lahendamisel. Samuti tunneb ta oma valitud programmeerimiskeele standardteekides realiseeritud enamkasutatavaid andmestruktuure, sortimisfunktsioone ja oskab neid kasutada. Kursusel osaleja on tutvunud järgmiste paradigmade ja võtetega ning oskab neid kasutada lihtsamate ülesannete lahendamisel: rekursioon, kahendotsing, topeltkahendotsing, “jaga ja valitse”, dünaamiline planeerimine. Kui kursus on läbitud, oskab õpilane kasutada lihtsat moodularvutust programmeerimisülesannetes ja programmeerida lihtsaid arvuteoreetilisi funktsioone arvu algtegurite ning suurima ühisteguri ja vähima ühiskordse leidmiseks. Lisaks suudab ta teisendada arve erinevate positsiooniliste arvusüsteemide vahel ning on tuttav efektiivsete arvutamisvõtetega ja tunneb graafiteooria põhitermineid ja oskab koostada lihtsamaid algoritme graafidel.

 • Informaatika
 • 2 oktoober, 2023
 • 9.-12. klass
 • 4 EAP
 • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammiväline
 • 30 €
Loe lisaks (PDF)
Tagasiside
 • Kursuse teemad oli väga huvitavad. Palju õppisin juurde. Ja teada saamise himu kursusega otsa ei saanud, pigem kasvas.

 • Eriti meeldis see, et kursuse lõpetamine polnud lihtne, vaid selle nimel pidi nägema vaeva. Selle pärast on see diplom (mis sest et pole maksimaalne hinne) mulle väga tähtis. Igal juhul oli väga põnev kursus, kust õppisin palju uut ja sain lisamotivatsiooni programmeerimisega tegeleda! Aitäh korraldajatele ja jään järgmised kursuseid ootama ;)