Kursuse eesmärgiks on arendada gümnaasiumi õpilaste oskusi juhendi abil iseseisvalt eksperimentaalseid töid läbi viia. Lisaks arendada nende oskusi kasutada olemasolevaid teadmisi eksperimente selgitamisel ja suhtuda allikakriitiliselt juurde otsitavasse informatsiooni.

See kursus on Sulle, kui

  • õpid gümnaasiumis
  • tunned huvi praktilise keemia vastu
  • tahad arendada eksperimentaalse töö läbiviimise oskust
  • soovid arendada oskust iseseisvalt tegevusi planeerida.

Kursuse läbinud õpilane oskab planeerida ja läbi viia eksperimente juhendi ning varasemate kogemuste põhjal, samuti teeb järeldusi saadud katsetulemustest. Kursuse lõpetaja on tutvunud katsetes kasutatud ainete keemiliste omadustega. Kursuse edukas osaleja on omandanud oskuse suhtuda allikakriitiliselt otsitavasse informatsiooni ning oskab õpitu põhjal iseseisvalt koostada ja teostada ühe eksperimentaalse ploki.

Registreeru kursusele
  • Keemia
  • 29 jaanuar, 2024
  • 10.-12. klass
  • 3 EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks Kooliprogrammi süvendav
  • 30 €
Loe lisaks (PDF)