Füüsikaviktoriin “Spekter”

Veebipõhine füüsikaviktoriin „Spekter“ toimub alates 2015. aastast. Nüüdseks on füüsikaviktoriinist kujunenud järjepidev kevadeti toimuv üritus. Füüsikaviktoriin “Spekter” sai ellu kutsutud selleks, et anda erineva tasemega õpilastele võimalus oma füüsikateadmisi proovile panna ning võrrelda oma tulemusi teistega.

Viktoriini üheks eesmärgiks on tuua füüsika õppimisse mängulisuse komponenti ning populariseerida IKT vahendite kasutamist füüsika õppimisel ja õpetamisel. Füüsikaviktoriin aitab näidata õpilastele, et füüsika ei seisne alati arvutusülesannete lahendamises, vaid ka loogilises mõtlemises ja oma kogemuste analüüsimises, õigete ja valede arutluskäikude äratundmistes.

Veebipõhine füüsikaviktoriin “Spekter” viiakse läbi kahes vanuserühmas ja kahes keeles (eesti ja vene). Viktoriinist oodatakse osa võtma kõiki 8.-12. klasside õpilasi, kes soovivad oma füüsikateadmisi proovile panna, sh õhtu- ja kutsekoolide õpilased. Osaleda võivad ka nooremate klasside õpilased. Osavõtt viktoriinist on tasuta.

Füüsikaviktoriin „Spekter“ sai oma nime rahvusvahelisel valguse aastal (2015), kui viktoriin esmakordselt toimus – see nimi seondub füüsikaterminiga „valguse spekter“ ning sümboliseerib viktoriinil osalejate mitmekesisust ja erinevaid tulemusi. Nimest inspireerituna on ka viktoriini logol kujutatud spektri põhivärvid Gaussi jaotuse kujul – kõik on oodatud ja iga tulemus on oluline.

Selle aasta võistlus toimub 28. aprillil!

Kontakt:

Korraldaja, projektijuht: Ly Sõõrd (TÜ elukestva õppe keskuse õppedisainer) tel 5285484, ly.soord@ut.e

TÜ teaduskooli kontakt: Kelli Hanschmidt (TÜ teaduskooli õppetegevuse peaspetsialist) tel 7376117, kelli.hanschmidt@ut.ee