Salakeel 2020

7.–13. detsembrini 2020 toimus veebikeskkonnas viktoriinid.ee võistlus Salakeel II. Kui eelmise Salakeele võistluse eesmärk oli tutvustada andmebaase ja sõnastikke, siis seekordne võistlus oli pühendatud meediatekstide põnevale maailmale.

Võistlus oli mõeldud 7.–12. klassi õpilastele, kes jagunesid kolme vanuserühma: noorem vanuserühm (7.–8. klass), keskmine vanuserühm (9.–10. klass) ja vanem vanuserühm (11.–12. klass). Osalemine oli individuaalne.

Ülesannete lahendamiseks oli aega 45 minutit.

Salakeel II ülesanded põhinesid 2019/2020. õppeaastal eriolukorra tõttu ära jäänud emakeeleolümpiaadi lõppvooru ülesannetel. Need olid võistluse tarbeks kohandatud nii, et ülesanded oleksid jõukohased kõigile emakeelehuvilistele.

Ülesanded olid seotud meediatekstidega, kuid hõlmasid eri keelevaldkondi. Komplekti kuulus ülesandeid, mis eeldasid nii faktiteadmisi kui ka tõlgendusoskusi, kuid kõige tähtsam oli huvi emakeele vastu.

Iga vanuserühma parimaid ootasid auhinnad, mille panid välja Tartu Ülikooli teaduskool ning eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

Ülesandeid koostasid Külli Habicht, Katrin Kern, Renate Pajusalu, Helin Puksand, Külli Prillop, Riina Reinsalu, Ann Siiman ja Maigi Vija.

Veebivõistluse jaoks kohandasid ülesandeid Külli Prillop ja Riina Reinsalu.

Kokkuvõte ja tulemused

Lisateave:
Sisulised küsimused: Külli Prillop, Tartu Ülikooli eesti fonoloogia teadur, kulli.prillop@ut.ee
Tehnilised küsimused: Kelli Hanschmidt, Tartu Ülikooli teaduskooli õppetegevuse peaspetsialist, 529 8272, kelli.hanschmidt@ut.ee