Salakeele valdajad on selgunud

7.–13. detsembrini 2020 toimus eesti keele võistlus „Salakeel II“, mis oli kevadisest emakeeleolümpiaadist ajendatult meediateemaline.
Oma teadmisi ja oskusi näitas 941 õpilast üle Eesti: nooremas vanuserühmas (7.–8. klass) oli 314, keskmises (9.–10. klass) 304 ja vanemas (11.–12. klass) 323 osalejat.

Kolme vanuserühma peale olid kõige rohkearvulisemalt esindatud Viimsi Gümnaasium ja Tartu Tamme Kool. Rohkelt osalejaid oli ka Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolist, Rakvere Gümnaasiumist, Püha Johannese Koolist ja Tallinna Mustamäe Gümnaasiumist. Kokku osales võistlusel õpilasi 88 koolist.

Nooremas vanuserühmas sai esikoha Jõgeva Põhikooli 8. klassi õpilane, keskmises vanuserühmas Tallinna Reaalkooli 9. klassi õpilane ja vanemas vanuseklassis Gustav Adolfi Gümnaasiumi 12. klassi õpilane.

Tulemuste tabelis on toodud diplomite ja auhindade saajad. Täismahus tulemusi ei avalikustata. Oma tulemust näevad kõik osalejad võistluskeskkonnas. Peale esikuuiku saab loosiauhinna kaks osalejat igast vanuserühmast. Võitjatega võtame e-posti teel ühendust.

Kuigi kõik ülesanded olid seotud meediatekstidega, nõudsid need peale meediatavade tundmist ka üldisi keeleteadmisi. Näiteks pidid osalejad tuvastama jalgpalliuudistes sisalduvad metafoorid, leidma reklaamfraasidest üles korrektsed i-ülivõrde vormid, hindama tsitaatide keelelist korrektsust ning võrdlema uues ja vanas kirjaviisis esitatud pealkirju. Samuti sisaldas ülesandekomplekt mitmesuguseid tõlgenduslikke ülesandeid arvamuslugude, liiklusteadete, reklaamide jm kohta.

Võistluse „Salakeel II“ korraldas Tartu Ülikooli teaduskool koostöös eesti ja üldkeeleteaduse instituudiga.

Varasemate eesti keele võistluste ja emakeeleolümpiaadide ülesanded on koondatud veebilehele https://sisu.ut.ee/keeleylesanded.

Lisateave: Külli Prillop, TÜ eesti fonoloogia teadur, kulli.prillop@ut.ee