Lingvistikavõistlus “Kiil” 2020

13. veebruaril 2020 toimus esimest korda veebipõhine lingvistikaviktoriin “Kiil”.
Osalema oodati 5.–8. klassi õpilasi. Viktoriinil tuli 30 minuti jooksul lahendada 17 ülesannet erinevate maailma keelte kohta. Eelteadmisi ühestki keelest pole seejuures vaja.

Lingvistikaviktoriini eesmärk on tutvustada maailma keelelist rikkust. Põhikooli lapsed õpivad enamasti inglise ja vene keelt, harvem prantsuse, saksa või soome keelt. Välismaalastega suheldes kasutatakse peamiselt inglise keelt. Õpilastele tuleb üllatusena, et elavaid keeli pole mitte mõnikümmend ega paarsada, vaid enam kui 7000.

Lingvistikaülesannete lahendamine on justkui avastusretk keelte eripalgelises maailmas, nagu tavatseb öelda Kiili üks korraldajatest, lingvistikaolümpiaadi žürii esimees Miina Norvik. “Kiil” pole pelgalt nuputamis- ega loogikaülesannete lahendamise võistlus, samuti mitte mälumäng, vaid iga küsimus pakub lahendajale uusi teadmisi.