Võistlus “Salakeel” 2021

Kokkuvõte 2021. aasta võistlusest

9. detsembril ajavahemikul 8.00-22.00 toimub veebikeskkonnas viktoriinid.ee võistlus “Salakeel” 2021. Varasemates võistlustes on Salakeele võistluse eesmärgiks olnud tutvustada andmebaase ja sõnastikke ning pühendutud meediatekstide põnevale maailmale. Käesoleval aastal keskendutakse eesti keele struktuurile.

Võistlus on mõeldud 6.–9. klassi õpilastele, kes on jagatud kahte vanuserühma: noorem vanuserühm (6.–7. klass) ja vanem vanuserühm (8.–9. klass). Osalemine on individuaalne.

Ülesannete lahendamiseks on aega 30 minutit.

Ülesanded on jõukohased kõigile emakeelehuvilistele.

Tartu Ülikooli tänapäeva eesti keele professor Liina Lindström kutsub kõiki julgelt osalema: “Eesti keel on palju enamat kui pelgalt õigekiri – selles on grammatika, mis kütkeb endas sajandite inimkogemust ning annab aimu, mis on need olulised  tähendused, mis on kinnistunud meie keele grammatilisse struktuuri. Selles on sõnad, mis annavad aimu meie püsivatest ja muutuvatest arusaamadest ja suhtumistest maailma kohta meie ümber. Salakeele võistlus aitab pilku heita neile esmapilgul saladusena näivatele aspektidele keeles.”

Iga vanuserühma parimaid ootavad auhinnad, mille on välja pannud Tartu Ülikooli teaduskool ning eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

Võistlemisest

Võistlusest saab osa võtta internetiühendusega arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti vahendusel. Viktoriini alustamisel teeb õpilane endale viktoriinid.ee keskkonda kasutaja (palume sisestada eesnimi, perekonnanimi, klass (ainult number), kool, e-posti aadress). Osalev õpilane vastutab, et tema poolt enda kohta esitatud andmed on õiged ja korrektsed.

Võistlusperioodi jooksul saavad osalejad lahendamiseks valida endale meelepärase aja, kuid peavad arvestama sellega, et ülesannete tegemiseks on aega  30 minutit. See tähendab, et võistlemist alustades tuleb kõigile küsimustele vastata 30 minuti jooksul.

Oluline on, et võistleja ei vajutaks „Lõpeta võistlemine” nuppu enne, kui ta on ülesannetega tõepoolest lõpetanud ja kõik vastused üle kontrollinud. „Lõpeta võistlemine” nupule vajutades võistlus sulgub ja võistleja ei saa enam käimasolevas voorus ülesandeid lahendada.

Pärast võistlust näevad õpilased viktoriinide keskkonnas oma tulemusi.
Õpetajatele avaldame tulemusi koolide kaupa nende kirjaliku sooviavalduse põhjal (kelli.hanschmidt@ut.ee).

viktoriinid.ee lehel sisse logides kuvatakse õpilasele kõik võistlused, millest ta on seni osa võtnud. Võistlusele vajutades avaneb tagasiside vaade, kus õpilane näeb iga ülesande kohta saadud punkte, enda pakutud vastust ja ka õiget vastust. Seal on võimalik ka eelmiste aastate ülesandeid lahendada.

Ülesandeid koostasid Helen Plado, Külli Prillop ja Carl Eric Simmul.