Võistlus “Salakeel” 2023

6. detsembril ajavahemikul 8-22 toimub veebikeskkonnas viktoriinid.ee võistlus “Salakeel” 2023.

Võistlus on mõeldud 6.–9. klassi õpilastele, kes on jagatud kahte vanuserühma: noorem vanuserühm (6.–7. klass) ja vanem vanuserühm (8.–9. klass). Osalemine on individuaalne.

Ülesannete lahendamiseks on aega 30 minutit. Lahendamist saab alustada ajavahemikul 8-21.30. Võistluskeskkond sulgub automaatselt lahendusaja lõppemisel või hiljemalt kell 22.00.

Ülesanded on jõukohased kõigile emakeelehuvilistele.

Tartu Ülikooli tänapäeva eesti keele professor Liina Lindström kutsub kõiki julgelt osalema: “Eesti keel on palju enamat kui pelgalt õigekiri – selles on grammatika, mis kütkeb endas sajandite inimkogemust ning annab aimu, mis on need olulised  tähendused, mis on kinnistunud meie keele grammatilisse struktuuri. Selles on sõnad, mis annavad aimu meie püsivatest ja muutuvatest arusaamadest ja suhtumistest maailma kohta meie ümber. Salakeele võistlus aitab pilku heita neile esmapilgul saladusena näivatele aspektidele keeles.”

Tulemused 2023

Võistlemisest

Võistlusest saab osa võtta internetiühendusega arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti vahendusel. Viktoriini alustamisel teeb õpilane endale viktoriinid.ee keskkonda kasutaja (palume sisestada eesnimi, perekonnanimi, klass (ainult number), kool, e-posti aadress). Osalev õpilane vastutab, et tema poolt enda kohta esitatud andmed on õiged ja korrektsed.

Võistlusperioodi jooksul saavad osalejad lahendamiseks valida endale meelepärase aja, kuid peavad arvestama sellega, et ülesannete tegemiseks on aega  30 minutit. See tähendab, et võistlemist alustades tuleb kõigile küsimustele vastata 30 minuti jooksul. Sisestatud vastused salvestuvad automaatselt küsimuste vahel liikudes.

Oluline on, et võistleja ei vajutaks „Lõpeta võistlemine” nuppu enne, kui ta on ülesannetega tõepoolest lõpetanud ja kõik vastused üle kontrollinud. „Lõpeta võistlemine” nupule vajutades võistlus sulgub ja võistleja ei saa enam käimasolevas voorus ülesandeid lahendada.

Pärast võistlust näevad õpilased viktoriinide keskkonnas oma tulemusi.
Õpetajatele avaldame tulemusi koolide kaupa nende kirjaliku sooviavalduse põhjal (kelli.hanschmidt@ut.ee).

viktoriinid.ee lehel sisse logides kuvatakse õpilasele kõik võistlused, millest ta on seni osa võtnud. Võistlusele vajutades avaneb tagasiside vaade, kus õpilane näeb iga ülesande kohta saadud punkte, enda pakutud vastust ja ka õiget vastust. Seal on võimalik ka eelmiste aastate ülesandeid lahendada.

Võistluse arhiiv

Lisateave:
Sisulised küsimused: Külli Prillop, Tartu Ülikooli eesti fonoloogia teadur, kulli.prillop@ut.ee
Tehnilised küsimused: Kelli Hanschmidt, Tartu Ülikooli teaduskooli õppetegevuse peaspetsialist, 529 8272, kelli.hanschmidt@ut.ee