Keeleteaduse viktoriin Kiil

20. veebruaril 2024 toimub viiendat korda veebipõhine lingvistikaviktoriin Kiil. Osalema oodatakse 5.–8. klassi õpilasi, keda pole vaja enne võistluspäeva registreerida. Võistlejate arvu osas koolide kaupa piirangut ei ole.

Viktoriinil tuleb 30 minuti jooksul vastata küsimustele erinevate maailma keelte kohta. Eelteadmisi ühestki keelest pole seejuures vaja. Paremusjärjestus selgitatakse välja klasside kaupa.

Viktoriin toimub Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinikeskkonnas. Ülesannete lahendamise kellaaja ja koha saab iga õpilane, kool või klass ise valida. See peab jääma ajavahemikku 8.00-22.00. (NB! Hiliseim alustamisaeg 21.30, et saaks täisajaga lahendada). Eelregistreerumine pole võistlusest osavõtuks vajalik.

Võistluse alustamiseks tuleb luua endale keskkonda kasutaja (palume sisestada eesnimi, perekonnanimi, klass (ainult number), kool, e-posti aadress) või logida sisse varem loodud kasutajatunnuse ja parooliga. Osalev õpilane vastutab, et tema poolt enda kohta esitatud andmed on õiged ja korrektsed. Palume veenduda enne võistlust, et sisestatud andmed on õiged (kool, klass, e-posti aadress)!

Pärast võistlust näevad õpilased viktoriinide keskkonnas oma tulemusi.
Õpetajatele avaldame tulemusi koolide kaupa nende kirjaliku sooviavalduse põhjal (kelli.hanschmidt@ut.ee).

Võistluskeskkonda sisse logides kuvatakse õpilasele kõik võistlused, millest ta on seni osa võtnud. Võistlusele vajutades avaneb tagasiside vaade, kus õpilane näeb iga ülesande kohta saadud punkte, enda pakutud vastust ja ka õiget vastust.

“Lingvistikaülesannete lahendamiseks on vaja head keelevaistu, nutikust ja loogilist mõtlemist, aga päris tavalised nuputamisülesanded need siiski pole. Lingvistikaülesanded põhinevad tegelikel keeltel, nii et igast ülesandest saab lahendaja teada midagi uut selle kohta, kui erinevalt keeled maailma peegeldavad,” selgitab Külli Prillop.

Kivi kotti!

Ülesanded: Külli Prillop, kulli.prillop@ut.ee
Tehniline ja üldine korraldus: Kelli Hanschmidt, kelli.hanschmidt@ut.ee, 5298272

Võistluse arhiiv