Keeleteaduse viktoriin Kiil

3. märtsil ajavahemikus 8.00–22.00 toimub teist korda veebipõhine lingvistikaviktoriin Kiil. Osalema oodatakse 5.–8. klassi õpilasi, keda pole vaja enne võistluspäeva registreerida. Võistlejate arvu osas koolide kaupa piirangut ei ole.

Viktoriinil tuleb 30 minuti jooksul lahendada 17 ülesannet erinevate maailma keelte kohta. Eelteadmisi ühestki keelest pole seejuures vaja. Paremusjärjestus selgitatakse välja klasside kaupa.

Viktoriin toimub Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinikeskkonnas. Ülesannete lahendamise kellaaja ja koha saab iga õpilane, kool või klass ise valida, see peab vaid jääma vahemikku 8.00–22.00. Eelregistreerumine pole võistlusest osavõtuks vajalik.

Võistluse alustamiseks tuleb luua endale keskkonda kasutaja (palume sisestada eesnimi, perekonnanimi, klass (ainult number), kool, e-posti aadress) või logida sisse varem loodud kasutajatunnuse ja parooliga. Osalev õpilane vastutab, et tema poolt enda kohta esitatud andmed on õiged ja korrektsed. Palume veenduda enne võistlust, et sisestatud andmed on õiged (kool, klass, e-posti aadress)!

Pärast võistlust näevad õpilased viktoriinide keskkonnas oma tulemusi.
Õpetajatele avaldame tulemusi koolide kaupa nende kirjaliku sooviavalduse põhjal (kelli.hanschmidt@ut.ee).

Võistluskeskkonda sisse logides kuvatakse õpilasele kõik võistlused, millest ta on seni osa võtnud. Võistlusele vajutades avaneb tagasiside vaade, kus õpilane näeb iga ülesande kohta saadud punkte, enda pakutud vastust ja ka õiget vastust.

“Lingvistikaülesannete lahendamiseks on vaja head keelevaistu, nutikust ja loogilist mõtlemist, aga päris tavalised nuputamisülesanded need siiski pole. Lingvistikaülesanded põhinevad tegelikel keeltel, nii et igast ülesandest saab lahendaja teada midagi uut selle kohta, kui erinevalt keeled maailma peegeldavad,” selgitab Külli Prillop. Näiteks eelmisel aastal tuli Miina Norviku koostatud saami ülesandes sõnade tõlkimiseks uurida tervet lauset.

Järgnevalt on kaldkirjas esitatud mõned põhjasaami sõnad koos tähendusseletustega. Igast seletusest on aga üks sõna välja jäetud. Loe laused läbi ja otsusta, mis on see üks sõna, mis sobib igasse lünka (see sõna ei ole igas lauses samas käändes).

Bichi tekib, kui maa on ______ vaba ja külm.
Čiegar on kõvaks trambitud ______.
Geadrdni on õhuke jääkiht ______ valli otsas.

Kivi kotti!

Ülesanded: Külli Prillop, kulli.prillop@ut.ee
Tehniline ja üldine korraldus: Kelli Hanschmidt, kelli.hanschmidt@ut.ee, 5298272

Võistluse arhiiv