Astronoomiaviktoriin “Pulsar”

Astronoomiaviktoriin “Pulsar” on mõeldud kõigile 5.–12. klasside õpilastele, kes soovivad oma astronoomia ja loodusteaduste alast võimekust proovile panna.

Toimumisaeg ja –koht:
Viktoriini toimub sel korral 9. märtsil 2022 ajavahemikul 9.00-20.00. Viktoriin viiakse läbi Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinikeskkonnas.

Ülesehitus:
Viktoriiniküsimustele vastamiseks on aega 40 minutit. Küsimused on koostatud kolmes vanuserühmas (5.–7. klass, 8.–9. klass ja gümnaasium): nooremas vanuserühmas on 30 ja vanemates vanuserühmades 40 valikvastustega küsimust.

Võistlemine:
Viktoriinist võib iga õpilane osa võtta vaid üks kord. Osalemiseks on vajalik internetiühendusega arvuti, nutitelefon või tahvelarvuti. Viktoriini alustamiseks teeb õpilane endale võistluskeskkonda kasutaja (palume sisestada eesnimi, perekonnanimi, klass (ainult number), kool, e-posti aadress) või kasutab juba olemasolevat kontot. Viimasel juhul palume õpilastel üle kontrollida eelnevalt sisestatud andmed ja need vajadusel uuendada. Osalev õpilane vastutab, et tema poolt enda kohta esitatud andmed on õiged ja korrektsed.

Võistluse juhend 2022

Tulemused:
Paremusjärjestus selgitatakse välja kaksas arvestuses: 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. klass ja vanuseastmeti 5.-7. klass, 8.-9. klass, 10.-12. klass.
Auhinnalised tulemused avalikustatakse hiljemalt 16. märtsil võistluse kodulehel.

Tulemused ja kokkuvõte

Viktoriini saamislugu:
Esimene november 1967 detekteerivad kaks astronoomi Jocelyn Bell Burnell ja Antony Hewish erakordselt lühikese sagedusega pulseeriva raadiosignaali kosmosest. Signaali suur sagedus välistab koheselt kõik teadaolevad astronoomilised objektid. Lauale jääb kaks võimalust:
kas mingi täiesti uus tundmatu astronoomiline objekt või maaväline intelligentne elu – signaal teisest tundmatust tsivilisatsioonist. Signaalile pannakse nimeks LGM-1 (Little Green Men ehk Väikesed Rohelised Mehed). Igal juhul oli avanenud uks täiesti uude maailma.

Alles mõnda aega hiljem, kui leitakse veel teine selline pulseeriv object, mõistetakse, et tegu on erakordse uue tähega, millele pannakse nimeks tema pulseeriva raadiosignaali pärast Pulsar.

Nüüd, aastaid hiljem soovime astronoomiaviktoriiniga Pulsar avada taaskord ukse uude maailma. Sedapuhku siis astronoomiamaailma. Selle tarbeks sai 2016. aastal esmaskordselt koostanud üleriiklik astronoomiaviktoriin, mis ühelt poolt võimaldab kontrollida oma astronoomiateadmisi, teiselt poolt aga selgitab, kuidas astronoomiaalaste teadmisteta, sageli hoopis hea füüsika-, geograafia- või loogikataiplikkuse abil, probleeme lahendada saab.

Lisateave:

Projektijuht: Tiit Sepp, tahemeri@gmail.com
Kontaktisik Tartu Ülikooli teaduskoolis: Kelli Hanschmidt, kelli.hanschmidt@ut.ee

Võistluse arhiiv