Astronoomiaviktoriin Pulsar

Esimene november 1967 detekteerivad kaks astronoomi Jocelyn Bell Burnell ja Antony Hewish erakordselt lühikese sagedusega pulseeriva raadiosignaali kosmosest. Signaali suur sagedus välistab koheselt kõik teadaolevad astronoomilised objektid. Lauale jääb kaks võimalust:
kas mingi täiesti uus tundmatu astronoomiline objekt või maaväline intelligentne elu – signaal teisest tundmatust tsivilisatsioonist. Signaalile pannakse nimeks LGM-1 (Little Green Men Väikesed Rohelised Mehed). Igal juhul oli avanenud uks täiesti uude maailma.

Alles mõnda aega hiljem, kui leitakse veel teine selline pulseeriv object, mõistetakse, et tegu on erakordse uue tähega, millele pannakse nimeks tema pulseeriva raadiosignaali pärast Pulsar.

Nüüd, aastaid hiljem soovime astronoomiaviktoriiniga Pulsar avada taaskord ukse uude maailma. Sedapuhku siis astronoomiamaailma. Selle tarbeks sai 2016. aastal esmaskordselt koostanud üleriiklik astronoomiaviktoriin, mis ühelt poolt võimaldab kontrollida oma astronoomiateadmisi, teiselt poolt aga selgitab, kuidas päris astonoomiateadmiste asemel, sageli hoopis hea füüsika, geograafia või loogikataiplikkus, on see, mis probleeme lahendada aitab.
Astronoomiaviktoriinist oodatakse osa võtma kõiki 5.-12. klasside õpilasi, kes soovivad oma astronoomia ja loodusteaduste võimekust proovile panna.

Toimumisaeg ja –koht:
Seoses viktoriini rahvusvahelisusega, toimub Pulsar käesoleval aastal 24-tunnisena: viktoriin algab 12. aprillil kell 02.00 ja lõpeb 13. aprillil kell 2.00. Viktoriin viiakse läbi TÜ teaduskooli viktoriinide keskkonnas. Viktoriinist võib iga õpilane osa võtta vaid üks kord. Võistlusest saab osa võtta internetiühendusega arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti vahendusel. Viktoriini alustamisel teeb õpilane endale võistluskeskkonda kasutaja (palume sisestada eesnimi, perekonnanimi, klass (ainult number), kool, e-posti aadress) või uuendab andmeid juba olemasoleva kasutaja korral. Osalev õpilane vastutab, et tema poolt enda kohta esitatud andmed on õiged ja korrektsed.

Kontakt:

Projektijuht: Tiit Sepp tahemeri@gmail.com
Kontaktisik TÜ teaduskoolis: Kelli Hanschmidt kelli.hanschmidt@ut.ee