Astronoomiaviktoriin “Pulsar”

Esimene november 1967 detekteerivad kaks astronoomi Jocelyn Bell Burnell ja Antony Hewish erakordselt lühikese sagedusega pulseeriva raadiosignaali kosmosest. Signaali suur sagedus välistab koheselt kõik teadaolevad astronoomilised objektid. Lauale jääb kaks võimalust:
kas mingi täiesti uus tundmatu astronoomiline objekt või maaväline intelligentne elu – signaal teisest tundmatust tsivilisatsioonist. Signaalile pannakse nimeks LGM-1 (Little Green Men Väikesed Rohelised Mehed). Igal juhul oli avanenud uks täiesti uude maailma.

Alles mõnda aega hiljem, kui leitakse veel teine selline pulseeriv object, mõistetakse, et tegu on erakordse uue tähega, millele pannakse nimeks tema pulseeriva raadiosignaali pärast „Pulsar”.

Nüüd, aastaid hiljem soovime astronoomiaviktoriiniga “Pulsar” avada taaskord ukse uude maailma. Sedapuhku siis astronoomiamaailma. Selle tarbeks sai 2016. aastal esmaskordselt koostanud üleriiklik astronoomiaviktoriin, mis ühelt poolt võimaldab kontrollida oma astronoomiateadmisi, teiselt poolt aga selgitab, kuidas päris astonoomiateadmiste asemel, sageli hoopis hea füüsika, geograafia või loogikataiplikkus, on see, mis probleeme lahendada aitab.
Astronoomiaviktoriinist oodatakse osa võtma kõiki 8.-12. klasside õpilasi, kes soovivad oma astronoomia ja loodusteaduste võimekust proovile panna.

Selle aasta võistlus toimub 9. märtsil!

Kontakt:

Projektijuht: Tiit Sepp tiit.sepp@ut.ee
Kontaktisik TÜ teaduskoolis: Kelli Hanschmidt kelli.hanschmidt@ut.ee