SEB Investeerimiskursus edasijõudnutele: Kasumlikud investeerimisstiilid

Kursus „Kasumlikud investeerimisstiilid“ põhineb SEB investeerimisseminari loengu materjalidel ja annab sügavama ettekujutuse edukatest investeerimisstrateegiatest. Selleks, et saada täielikult aru kursuse sõnumitest, soovitame selle jälgijal esmalt läbida kursus „Investeerimise põhitõed“ ja vajaduse korral kuulata SEB rahatarkuse kursuse loenguid nr 8 ja 9. Edukatest investeerimisstrateegiatest, mis tagavad üle keskmise sissetuleku, räägib investeerimisekspert ja teema populariseerija Kristofer Vähi.

Kuidas investeerimisega teenida?

Investeerimisekspert ja populariseerija Kristofer Vähi

Kasumlike investeerimisstiilide kursuse esimeses osas teeb Kristofer sissejuhatuse teemasse ja annab põhivastused küsimusele „Kuidas teenida üle keskmise?“ Esimeses osas on samuti juttu tulu lahutamatust osast ehk riskifaktorist, erinevatest investeerimisstiilidest ja võimalustest, mida kaasaegne investor kasutada saab.

Turul eelist toodavad faktorid

Investeerimisekspert Kristofer Vähi

Kursuse teises osas räägime juba detailsemalt sellest, mis tagab investorile edu. Käsitleme investeeringu suuruse ja väärtuse mõisteid, räägime hinnainertsist (momentumist), kvaliteedist, volatiilsuse mõistest ja sellest, mida reaalselt tähendab hoiutulu.

Tugeva faktori identifitseerimine

Investeerimisekspert Kristofer Vähi

Selles osas räägime rohkem sellest, miks kiirema kasvuga ettevõtted kipuvad turule alla jääma, ja võtame ette peamise investeerimisedu garanteerinud faktorid ajavahemikus 1927–2015. Loengu raames selgitab Kristofer seda, mis on tugev faktor reaalses elus ja millised on selle tunnusjooned, miks need faktorid töötavad, samuti aga nende riskipõhised ja psühholoogilised põhjused.

Faktorite kombineerimine ja rakendamine

Investeerimisekspert Kristofer Vähi

Kursuse viimases osas läheme edasi tugevate faktorite analüüsiga, vaatame läbi nende kombineerimisvõimalusi, saame teada, mis on „Warren Buffetti faktorid“ ja kuidas neid rakendada. Kuna aktsiate investeerimine pakub noortele aina rohkem huvi, vaatame sisse üksikaktsiatesse investeerimise protsessi, saame teada, mis on „korvid“, ja võtame kogu kursuse sõnumid kokku.