Konkursi tingimused

Konkursi eesmärk: Leida noorte kaasabil parimad sõnumid rohelise eluviisi toetamiseks.

Konkursi ajakava: Sõnumeid ootame läbi e-õppekeskuse süsteemi 15. juuni südaööni. Tööde eelhindamine toimub 18. juunini. Zürii arutelu Facebook live’is toimub 19. juunil.

Võitjate valimine: Võitjad selguvad 19. juunil Facebook live’i raames. Konkursil on üks peaauhind. Lisaks antakse välja kuni 10 ägedat sportlikku auhinda.

Zürii: Konkursi žürii töös osaleb „Rakett 69“ 2018. aasta võitja ja teaduskooli vilistlane Kadi Siigur, „Rakett 69“ ja teaduskooli vilistlane Mats Mikkor ja teaduskooli vilistlane Maria Nazarova. Zürii tööd toetab SEB turundusjuht Grete–Maarja Tött ja SEB kommunikatsioonijuht Julia Piilmann.

Konkursi reeglid:
1. Konkursil võivad osaleda 12- kuni 22-aastased noored.
2. Konkursile on oodatud individuaalsed tööd.
3. Konkursitöö koostamisel võib abi küsida nii pereliikmetelt kui õpetajatelt. Lubatud on otsida tugimaterjali õppekirjandusest ja internetist, millele tuleb töö lõpus viidata.
4. Sõnumitele annab suure boonuse selle teaduslik põhjendatus, huvitavad faktid ja loogilised järeldused.
5. Konkursile esitatud töö võib olla eesti, vene või inglise keeles. Töö pikkus on kuni üks A4 leht (Times New Roman, 12).
6. Esitatud töö peab sisaldama autori nime, vanust, telefoni ja e-posti aadressi.
7. Tööd on võimalik esitada vaid elektroonselt e-õppekeskus.ee lehel kuni 15. juuni südaööni.

Autoriõigused
Konkursil osalemisega annab sõnumite autor teaduskoolile ja SEBle loa konkursile esitatud materjali edaspidiseks kasutamiseks. Konkursi korraldajad ei võta vastutust esitatud materjalide autorluse ja teiste andmete õigsuse eest. 

Privaatsuspoliitika
1. Konkursile registreerumisel ja mis tahes isiklike andmete edastamisel annate oma nõusoleku nende andmete kasutamiseks käesolevates reeglites kehtestatud korras.
2. Teie poolt esitatud isiklikke andmeid kasutame me konkursi võitja väljaselgitamiseks, samuti kontaktivõtmise eesmärgil, sealhulgas teie küsimustele ja kommentaaridele vastuste andmiseks. 
3. Teie isikuandmeid käideldakse Tartu Ülikooli andmekaitsetingimuste alusel.
4. Teie isiklikke andmeid võidakse edastada kolmandatele osapooltele, kes osaliselt vastutavad konkursside korraldamise ja läbiviimise eest ning samuti konkurssidega seotud veebisaidi kontrollimise eest. Sellisteks osapoolteks võivad olla andmebaasi tarkvara haldajad, andmebaasi haldusteenuste pakkujad, toetajad, kullerid jms.
5. Andmete käitlemisel rakendame kaitset ja töötlemist, mis on ette nähtud Eesti isikuandmete kaitse seaduses ja EL-is ühtsete isikuandmete kaitse üldmääruses.