Lingvistikaviktoriin Kiil tuleb taas!

3. märtsil toimub teist korda veebipõhine lingvistikaviktoriin Kiil. Osalema oodatakse 5.–8. klassi õpilasi. Viktoriinil tuleb 30 minuti jooksul lahendada 17 ülesannet erinevate maailma keelte kohta. Eelteadmisi ühestki keelest pole seejuures vaja. Paremusjärjestus selgitatakse välja klasside kaupa.

Viktoriin toimub Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinikeskkonnas. Ülesannete lahendamise kellaaja ja koha saab iga õpilane, kool või klass ise valida, see peab vaid jääma vahemikku 8.00–22.00. Eelregistreerumine pole võistlusest osavõtuks vajalik.

“Lingvistikaülesannete lahendamiseks on vaja head keelevaistu, nutikust ja loogilist mõtlemist, aga päris tavalised nuputamisülesanded need siiski pole. Lingvistikaülesanded põhinevad tegelikel keeltel, nii et igast ülesandest saab lahendaja teada midagi uut selle kohta, kui erinevalt keeled maailma peegeldavad,” selgitab Külli Prillop. Näiteks eelmisel aastal tuli Miina Norviku koostatud saami ülesandes sõnade tõlkimiseks uurida tervet lauset.

Näidisülesanne:

Järgnevalt on kaldkirjas esitatud mõned põhjasaami sõnad koos tähendusseletustega. Igast seletusest on aga üks sõna välja jäetud. Loe laused läbi ja otsusta, mis on see üks sõna, mis sobib igasse lünka (see sõna ei ole igas lauses samas käändes).

Bichi tekib, kui maa on ______ vaba ja külm.
Čiegar on kõvaks trambitud______.
Geadrdni on õhuke jääkiht ______ valli otsas.

Täpsem info on leitav viktoriini lehel.

Kõiki varasemaid ülesandeid saab lahendada Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinikeskkonnas.  

Kivi kotti!

Lisateave:
Ülesannetega seotud küsimused: Külli Prillop, Tartu Ülikooli eesti fonoloogia teadur, kulli.prillop@ut.ee
Tehnilised ja üldise korraldusega seotud küsimused: Kelli Hanschmidt, Tartu Ülikooli teaduskooli võistlus- ja õppekorralduse peaspetsialist, 529 8272, kelli.hanschmidt@ut.ee