Võistlus Salakeel II

7.–13. detsembrini toimub veebikeskkonnas viktoriinid.ee võistlus Salakeel II. Kui eelmise Salakeele võistluse eesmärk oli tutvustada andmebaase ja sõnastikke, siis seekordne võistlus on pühendatud meediatekstide põnevale maailmale.

Võistlus on mõeldud 7.–12. klassi õpilastele, kes jagunevad kolme vanuserühma: noorem vanuserühm (7.–8. klass), keskmine vanuserühm (9.–10. klass) ja vanem vanuserühm (11.–12. klass). Osalemine on individuaalne.

Ülesannete lahendamiseks on aega 45 minutit.

Salakeel II ülesanded põhinevad 2019/2020. õppeaastal eriolukorra tõttu ära jäänud emakeeleolümpiaadi lõppvooru ülesannetel. Need on praeguse võistluse tarbeks kohandatud nii, et ülesanded oleksid jõukohased kõigile emakeelehuvilistele.

Ülesanded on seotud meediatekstidega, kuid hõlmavad eri keelevaldkondi. Komplekti kuulub ülesandeid, mis eeldavad nii faktiteadmisi kui ka tõlgendusoskusi, kuid kõige tähtsam on huvi emakeele vastu.

Iga vanuserühma parimaid ootavad auhinnad, mille on välja pannud Tartu Ülikooli teaduskool ning eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

Lisateave:
Sisulised küsimused: Külli Prillop, TÜ eesti fonoloogia teadur, kulli.prillop@ut.ee
Tehnilised küsimused: Kelli Hanschmidt, TÜ teaduskooli õppetegevuse peaspetsialist, 529 8272, kelli.hanschmidt@ut.ee